Dinsdag 17 juli 2018

Rechtszekerheid personeel niet in gevaar
De rust is inmiddels teruggekeerd op de departementen Vervoer en Technische Diensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). Op 14 en 19 september heeft het personeel van de voornoemde afdelingen een prikactie gehouden naar aanleiding van een brief, welke door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) was verzonden naar de onderwijsminister. De medewerkers kregen daarbij het gevoel dat hun rechtszekerheid in gevaar werd gebracht. Echter bevestigt de voorzitter van de Bond van Personeel bij het Ministerie van Onderwijs (BPMO), Guno Sabajo, tegenover Dagblad Suriname dat de situatie reeds is gestabiliseerd door interventie van onderwijsminister Robert Peneux. “De minister kwam dinsdag met spoed en samen met de onderdirecteur van de Technische Diensten, het BPMO-bestuur en het volledig personeel van de afdeling Vervoer hebben we een gezond en constructief gesprek gehad.” Naar zeggen van Sabajo is er uit dit onderhoud een oplossing uit de bus gekomen, waardoor de departementen niet overgeheveld zullen worden naar het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C). “Er komt wel een commissie die de afdelingen Vervoer en Technische Diensten zal helpen met de coördinatie en begeleiding van het schoolvervoer”, voegt Sabajo aan toe.

Knelpunten schoolvervoer
Het schoolvervoer is financieel gezien een ideale oplossing voor leerlingen, echter laat het in de praktijk wel veel te wensen over. De jeugdvertegenwoordiger van het district Wanica, Samir Gobind, had een poosje geleden de knelpunten, waarmee de leerlingen die gebruikmaken van het schoolvervoer te kampen hebben, aan de kaak gesteld. Hij gaf daarbij te kennen dat het niet zinvol is wanneer een student op een dichtstbijzijnde school wordt geplaatst en desalniettemin een ‘wereldreis’ moet maken om op school aan te komen. Dergelijke taferelen zijn reeds bekend bij het ministerie, deelde Sabajo mee. Hij vermoedt dat het overstapsysteem, welke voor het schoolvervoer gehanteerd wordt, de boosdoener is voor de problemen die de leerlingen ervaren. “Met de commissie die geïnstalleerd zal worden, kunnen deze problemen hoogstwaarschijnlijk onderzocht worden.” De herregistratie van het schoolvervoer is overigens afgerond.

KSR