Dinsdag 21 mei 2019

President Desi Bouterse

President Desi Bouterse

Suriname gaat volgens president Desi Bouterse door met het nastreven van de milieudoelen, in het bijzonder het behoud van de bosbedekking van 93% en ‘het behalen van economische voordelen voor land en volk’. Bouterse heeft de ambitie om het maagdelijk bos van Suriname te behouden al eerder geuit. Zijn streven in 2017 was om 93,5% te behouden en te beschermen. Bouterse stelde gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen in het parlement dat milieu een belangrijke pijler is bij de ontwikkelingsstrategie. Suriname richt zich volgens het staatshoofd tegelijk op twee fronten: nationaal en internationaal. Het staatshoofd heeft het woord ‘milieu’ zeven keren in de mond genomen, maar heeft zich niet uitgelaten over de hete kwesties rond vernietiging van natuurparken in Suriname vanwege mijnbouwactiviteiten. Het woord ‘toerisme’ is geen enkel keer gevallen, hoewel het niet beschermen van de natuurparken als Brownsberg, precies deze sector schaadt. Bouterse heeft ook geen woord gerept over het beschermen van de natuur.

Nationaal is er volgens Bouterse wel bijzondere aandacht voor de milieuvervuiling op huishoud- en gemeenschapsniveau. Het ministerie van Volksgezondheid heeft na verschillende bezoeken aan het binnenland schrikbarende situaties aangetroffen, waarbij de vervuiling erge vormen aanneemt. De regering heeft met behulp van een parastataal bedrijf een aantal verbrandingsovens aangeschaft om de afvalverwerking in gebieden, waar er geen vuilophaaldienst geregeld is, te organiseren. Voorlopig gaat het om de volgende gebieden: Wageningen, Tapoeripa, Donderskamp, Corneliskondre, Kalebaskreek, Atjoni, Marwina, Lawatabiki en Apetina.

Internationale conferentie
Van 12 tot 15 februari 2019 wordt in Suriname, in samenwerking met de Verenigde Naties, de Wereldbank en andere internationale entiteiten een internationale conferentie gehouden. De conferentie wordt georganiseerd met andere landen, die een bosbedekking hebben van meer dan 50% en een ontbossing van 0,2% op jaarbasis. Het doel van deze conferentie is om een gezamenlijke roadmap op te stellen voor de High Forestation, Low Deforestation (HFLD)-landen, die tot nu toe weinig tot geen financiële compensatie hebben gekregen en moeilijk toegang hebben tot de internationale klimaatfinancieringsbronnen. Er zullen tevens nieuwe modellen worden gepresenteerd voor het behalen van een groter financieel voordeel uit het bospotentieel, alsook de waarde toevoeging voor medicinale planten, hetgeen geheel past bij onze inspanningen om te gaan naar een meer duurzame, inclusieve en gediversifieerde economie.

Gezien de concessies die al zijn uitgegeven en nog in een aanvraagproces zijn, blijkt de uitdaging van Suriname om de 93% bos te behouden veel groter te zijn dan gedacht. 64% van de goudmijnbouw komt voor in gebieden waar houtkaprechten voorkomen.

Goudwinning zal juist toenemen
Goudmijnbouw is geprojecteerd in de komende jaren juist te zullen toenemen. In 2016 alleen waren er 220 geldige houtkap- en exploratievergunningen met een totale oppervlakte van ca. 2,9 miljoen ha. De totale oppervlakte aan goudmijnbouw overlappend met bosbouwterreinen is 34.458 ha. Houtkapvergunningen overlappend met goudmijnbouwactiviteiten zijn uitgerekend op 711.213 ha. In de afgelopen 6 jaren is er meer dan 3.8 miljoen m3 aan industrieel rondhout in Suriname gekapt. Van de totale productie is 1.7 miljoen m3 geëxporteerd. De rondhoutproductie is in 2018 met ruim 140% toegenomen sinds 2013. De houtproductie was een hele poos stabiel op ongeveer 200.000 m3 op jaarbasis. De doelstelling van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is om te gaan naar 1 miljoen m3 per jaar. In principe is dat ook haalbaar.

Kavish Ganesh