Zondag 21 oktober 2018

De oppositionele partijen, met name de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), laten al binnen hun partijkringen onofficieel doorschemeren dat zij de verkiezingen alleen ingaan indien het zo ver is. Ook in de Nationale Partij Suriname (NPS) is dit in de wandelgangen al een zware topic.
Politiek analist Hardeo Ramadhin is er echter niet van overtuigd dat de oppositionele politieke organisaties inderdaad deze grote stap zullen en moeten maken. Hij is persoonlijk nog steeds een warme voorstaander van samenwerking/ blokvorming. Ramadhin merkt op dat vooral de VHP en de NPS zich sterk maken in alle districten. “Ik heb eerder al in mijn boeken aangegeven dat men in Suriname zwaar etnisch stemt. Ook de NDP’er stemt etnisch. Het is de VHP dus niet aangeraden om nu al in de ether te gooien dat zij de verkiezingen alleen ingaat. De VHP wordt nog altijd verweten in 5 districten bezig te zijn. Dit, terwijl Suriname 10 districten heeft”, legt hij uit.

Ramadhin stelt dat de historische ontwikkeling heeft gemaakt dat de VHP zich gedwongen tot de 5 districten heeft moeten houden. Dit, terwijl de behoefte binnen de partij vandaag de dag er anders uitziet. “De NPS had ook geen kandidaten in Commewijne en Saramacca. De partij heeft middels onderhandelingen wel kunnen afdwingen om zeker de laatste 4 verkiezingen in alle 10 districten kandidaten te hebben”, stelt Ramadhin. De onderhandelingspositie van de VHP in andere districten kan volgens Ramadhin pas groeien als de VHP de huidige inspanningen van uitbreiding blijft voortzetten. “Hierdoor kan de VHP meer kandidaten accommoderen. Als de Marron gemeenschap tot de VHP wil toetreden, moet die ook zichtbaar zijn op de kandidatenlijsten. Anders heeft men ook geen belangstelling voor de partij”, stelt de analist.

Ramadhin benadrukt dat de indruk niet moet worden gewekt dat de Nationale Democratische partij (NDP) op eigen kracht de regering heeft weten te vormen. Hij benadrukt de ondersteuning vanuit de PBO, BEP, HvB. “Onthoud wel dat Bouta jou niet als partij verwelkomt. Men krijgt een plek, maar niet als partij”, stelt Ramadhin. De NDP heeft volgens hem er baat bij dat de andere partijen de verkiezingen alleen ingaan. “Als alle partijen de verkiezingen apart ingaan, heeft Bouterse de beste kans om de verkiezing weer glansrijk te winnen. Als hij die zelfde meerderheid niet krijgt, heeft hij de ruimte om mensen om te kopen. Het is niet zomaar dat BEP en HvB zijn vertrokken. Dit is een mooi voorbeeld van. Surinaamse politici zijn verschrikkelijk onbetrouwbaar”, stelt Ramadhin. Als het van Ramadhin afhangt, adviseert hij de politieke partijen om inderdaad in alle districten actief te zijn, maar de mogelijkheden te bekijken om ook samen te werken.

Kavish Ganesh