Zaterdag 20 april 2019

Jim Bousaid

Jim Bousaid

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) houdt op woensdag 23 Januari 2019 haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de Banquet Hall van Hotel Torarica. Tijdens deze receptie zal de voorzitter van de VES zijn nieuwjaarsboodschap uitspreken voor de leden en genodigden. Tevens wordt de VES scriptieprijs uitgereikt aan de schrijver van de beste masterthesis met een economische oriëntatie geschreven in afgelopen jaar. De beoordeling hiervan ligt in handen van een onafhankelijke scriptiecommissie. Hiermee draagt de VES bij aan de ontwikkeling van de economische wetenschap.

Centraal op de nieuwjaarsreceptie is de jaarrede die dit jaar zal worden uitgesproken door Jim Bousaid, ex-directeur van de Hakrinbank, met als titel “Met bezieling op weg naar voorspoed”. Bousaid is erelid van de VES, oud-directeur van de Hakrinbank en oud-voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Hij zal kort een terugblik werpen op de economische ontwikkelingen, die geleid hebben tot de huidige economische crisis. Hij zal verder zijn licht werpen op het pad, dat bewandeld dient te worden om uit deze crisis te komen.