Vrijdag 24 mei 2019

Er doet zich op het moment een ernstige situatie voor in Suriname. Als regels niet worden nageleefd, loopt het land risico’s. Verdere verarming loert om de hoek. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) doet de bezorgdheid van de verenigde economen af als ‘zij zeggen gekke dingen’. Het valt mij op dat niemand inhoudelijk ingaat op de zaak. De econoom Jim Bousaid: ‘Men is bang, gaat discussie uit de weg, maar gaan wel, laf als ze zijn, naar het NII en zeggen domme dingen. De Centrale bank is geen supermarkt’.

Topadviseur krijgt US$ 20.000
Het werd gehekeld dat een buitenlandse adviseur, van wie niemand in het land eerder gehoord heeft, een vergoeding van US$ 20.000 opstrijkt bij de CBvS. ‘Geld dat Suriname beschikbaar zou kunnen stellen voor arme mensen die het slachtoffer zijn geworden van het regeringsbeleid.’

HD