Donderdag 23 mei 2019

1Bousaid “Aflossingscapaciteit van ons land al overschreden” (Copy)De econoom Jim Bousaid waarschuwt wederom voor dat Suriname op weg is naar een schuldencrisis. “De aflossingscapaciteit van ons land is al overschreden en wij gaan ernstige tijden tegemoet. Wij gaan in de richting van een schuldencrisis als niet op korte termijn een ombuiging plaatsvindt. We lopen way-out uit de pas. Het IMF heeft ernstige waarschuwingen doen uitgaan. In een schuldencrisis raak je al je bezittingen als land kwijt”, zei de voormalige voorzitter van de bankiersvereniging en gewezen directeur van de Hakrinbank, in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). Hoewel de leencapaciteit van Suriname 40% van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt, zitten wij volgens de econoom op dit moment al tegen de 90% aan. Dat is het dubbele van de gemiddelde schuldquota in het Caraibisch gebied en Latijns-Amerika. Indien de begroting van dit jaar, dat een gat heeft van SRD 8 miljard, wordt doorgevoerd zal de leencapaciteit verder stijgen naar boven de 100%. Met een devaluatie van de wisselkoers kan dat zelf oplopen naar 150% tot 200%. “Op De Nationale Assemblee hoeft men niet te rekenen, want het zijn een stelletje jaknikkers. Wij komen dus in een situatie dat wij de schulden niet gaan kunnen aflossen. Elke lening moet terugbetaald worden, dus je moet bij het aangaan van leningen je meteen afvragen: ‘wat is mijn aflossingscapaciteit?’ Vanwege de diversificatie van de economie, twee grote pijlers olie en goud, en de omvang van ons bbp, hebben wij teveel geleend”, stelt Bousaid.

‘Wij gaan ons voor vijfde of zesde keer aan dezelfde steen stoten’
De econoom vindt dat de overheidsuitgaven dit jaar om populistische redenen worden omhoog gejaagd, waardoor er een enorm gat ontstaat dat niet normaal te financieren is. “Er is al heel veel geleend bij het bankwezen, terwijl het buitenland bijna dicht is vanwege de slechte rating van Suriname. De enige optie is dan de centrale bank. Dat is de easy way out. Wij hebben de afgelopen tijd vaker gewezen op de paradox van de armoede waar een regering zegt ‘ik ben voor jullie en ik wil leuke dingen voor jullie doen’. Als ze dan niet op een goede ondergrond doet, dan betaalt uiteindelijk de samenleving de prijs in de vorm van hogere prijzen, inflatie en wisselkoersdepreciatie. Het uiteindelijk resultaat is toenemende armoede. Dat hebben wij ook de afgelopen jaren gezien. Zelfs een ezel stoot zich niet voor de tweede keer aan dezelfde steen, maar wij gaan ons voor de vijfde of zesde keer aan dezelfde steen stoten”, aldus Bousaid.

Geldpers bij CBvS laten rollen is easy way out
De ex-Hakrinbank-directeur is ook bezorgd over het plotselinge ontslag van Glenn Gersie bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij wijst erop dat een centrale bank onafhankelijk van de politiek moet kunnen functioneren om te allen tijde ongeacht van de politieke situatie te kunnen ingrijpen. “Wij hebben nu een situatie waarbij het budgettair beleid, waarvoor de minister van Financiën verantwoordelijk is, ernstig faalt en ontwricht is. Dan heeft de centrale bank de natuurlijke taak om aan de bel te trekken, het monetair beleid niet te versoepelen en geen ruimte te bieden aan de Staat om haar desastreuze begroting monetair te financieren”, stelt hij. Volgens de econoom kan een voorbeeld genomen worden aan oud CBvS-governor Andre Telting, die bij zijn aantreden in 2000 duidelijke afspraken had gemaakt met gewezen Financiënminister Humphrey Hildenberg. Hildenberg moest de moeilijkere weg opgaan om de overheidsfinanciën te saneren, uitgaven te verminderen en belastingen te verhogen. “Dat is de correcte manier om de economie te saneren. De easy way out is naar de centrale bank te rennen om de geldpers te laten rollen, wat uiteindelijk zal leiden tot inflatie en wisselkoersstijging”, aldus Bousaid.

FR