Woensdag 22 mei 2019

Frontfoto 1De Bond Personeel Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM) is op 12 november 2018 door de directie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) verzocht om zijn eigen kantoorruimte te ontruimen. Middels een schrijven laat de directie de bond weten dat zij de kantoorruimte nodig heeft voor haar bedrijfsvoering. De directie zal per 1 december 2018 geen kantoorruimte meer beschikbaar stellen voor de bond. De kantoorruimte aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat moet per 30 november worden ontruimd. Volgens bondsvoorzitter Robby Maaijen, staat dit in het teken van verdere uitbreiding van de spanning tussen de bond en de directie, die al enkele maanden loopt. De BPSLM is vanaf 30 november in principe dakloos. En dit zal de bond vandaag om half acht aan zijn leden vertellen.

“Als bond hebben wij steeds pogingen ondernomen om het conflict tussen bond en directie ongedaan te maken door gesprekken aan te vragen. Om te praten over zaken die door de directie als conflicterend worden gezien”, stelt Maaijen tegenover Dagblad Suriname. De bond heeft gemerkt dat de directie een bepaalde strategie toepast, die niet acceptabel zou zijn. “Zij doen meegaand, maar zijn in principe niet meegaand. Zij nodigen je uit voor een gesprek, maar stellen in die uitnodiging ook concrete voorwaarden waaraan je moet voldoen om in te kunnen gaan op het gesprek”, meent Maaien. De bond is het ook niet altijd eens geweest met de voorwaarden.

Terwijl er nog een standpunt werd ontwikkeld over de voorwaarden in de uitnodiging, ontvangt de bond een brief over de ontruiming van haar bondsgebouw. “Als wij moeten praten over partnerschap dat wij hebben gehad, dan is dit onbehoorlijk. Zeker in een relatie waarbij je gepland hebt om een meeting te hebben om zaken uit te praten. Dit heeft vermoedelijk een bepaald doel. Het lijkt op een strategie om de bond uit te schakelen en het autoritair (dictatoriaal) systeem te hanteren om hun eigen dingen te doen. Ik weet niet of wij dit aan de leden kunnen verkopen. Voor ons is dit gedrag onacceptabel. Dan wil ik niet eens praten over vertrouwen in de relatie”, aldus Maaijen.
Alle leden van de BPSLM zijn voor vandaag opgeroepen voor een algemene ledenvergadering in het C-47-gebouw.

Kavish Ganesh