Dinsdag 21 mei 2019

Frontfoto2Vanwege de roep van de werknemers is besloten een vakorganisatie op te richten van werknemers werkzaam bij Newmont Suriname onder de naam Newmont Werknemersorganisatie (NWO). Deze vakorganisatie heeft haar rechtspersoonlijkheid gekregen op 15 maart 2018 . “Wij zijn een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie en hebben het volste recht om doelen na te streven”, zegt voorzitter Murwin Leeflang tijdens een persconferentie. Extern werkt de NWO samen met de Pamakka-gemeenschap en één van de doelstellingen is te komen tot een formele samenwerking met de gemeenschap aldaar. De NWO heeft voldoende draagvlak, gezien de leden meer dan ⅔ deel zijn van de uurloners (ongeveer 650 leden). Het aantal uurloners, maandloners en stafleden zijn ongeveer gesteld op 1.300 werknemers. Hierdoor hebben zij afgelopen vrijdag hun eerste cao kunnen indienen.

De bond heeft haar inzichten verkregen vanuit de ervaring die de werkende klasse heeft opgedaan in dienst van multinationals in ons land. Dit is ervaring van bijkans 100 jaar. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat de NWO voor een totaal andere benadering kiest. De organisatie is zich ervan bewust dat via de 25% deelname van Staatsolie en de 6% royalty die de staat ontvangt zij ook bijzondere belangen heeft in Newmont. De NWO zal in haar handelingen met deze belangen rekening houden. “We weten dat Suriname zich in economische crisis bevindt en wij willen een bijdrage leveren ten behoeve van de medewerker. Het hoofddoel is om meer arbeidszekerheid voor de werkers van Newmont te bewerkstelligen”, stelt Leeflang.

Werknemers zijn overgeleverd aan supervisors
‘De huidige situatie op Newmont biedt geen arbeidszekerheid en dus geen inkomenszekerheid’, zegt de voorzitter. De werknemers hebben nu een arbeidscontract voor een bepaalde tijd, waarin staat opgenomen dat de werkgever het recht heeft om de overeenkomst op elk moment te beëindigen. Deze situatie zorgt voor erg veel stress en maakt het niet mogelijk voor deze werknemers om zaken met de bank te kunnen doen. Over rechtsonzekerheid heeft de NWO op persoonlijk vlak reeds de nodige ervaring opgedaan, doordat de secretaris van de bond dit zelf heeft meegemaakt. Secretaris Rodney Nooitmeer moest meemaken dat bij de verlenging van zijn contract, hij zondermeer door zijn supervisor is gezegd dat zijn contract niet verlengd zou worden. Zijn contract werd opgezegd zonder enige reden. “Procedureel in onze wetgeving moet je geëvalueerd worden en indien je evaluatie goed is, wordt je contract verlengd. Echter had het bedrijf geen evaluatie gedaan. De situatie was een waarbij de supervisor als die je niet mag, ervoor zorgt dat je met ontslag gaat zonder een onderbouwd stuk.” Ook werd hij als medeoprichter van de bond aangesproken door de leiding over zijn rol in het oprichten van de bond. “Je bent eigenlijk overgeleverd aan de grieven van supervisors en/ of leidinggevenden die je anytime de laan uit kunnen sturen”, sprak Leeflang. Hierdoor ontstond er tevens vrees onder de arbeiders om zich aan te sluiten bij de vakorganisatie. Echter was de NWO niet uit het veld te slaan. Een andere zaak opgenoemd door de bond is het feit dat in de werkgeversverklaring een exconeratiebeding is opgenomen die zorgt voor problemen om een lening te krijgen bij de bank. De bank wil met deze werkgeversverklaring niet werken.

Instellen van een eigen pensioenfonds
“Wij hebben gekozen de werkende klasse in het land anders te organiseren. Wij werken volgens een bepaalde leuze, namelijk dat arbeid de enige bron is van welvaartscreatie. Dat hebben wij gekozen, omdat wij weten dat dit in de grondwet is vastgelegd. De NWO heeft zich ten doel gesteld een eigen pensioenfonds in te stellen voor alle medewerkers van Newmont Suriname. Het is van eminent belang dit te doen ter garantie van een waardevast pensioen. Wij hebben in gedachten dat als deze op goud gesteld is, er sprake is van een betere waarde, want goud verliest zijn waarde niet. Feit is dat zowel de bond, het bedrijf en regering overeen moeten komen dat een fonds voor de werkers moet komen”, aldus voorzitter Leeflang.

NK