Donderdag 24 mei 2018

Bryan Boerleider

Bryan Boerleider

Actie vanmiddag op Onafhankelijkheidsplein

Hoewel de motor achter het Burgercollectief, Bryan Boerleider, er niet in gelooft dat de regering vrijwillig haar mandaat zal teruggeven aan het volk, zet hij zijn missie voor het voeren van de vreedzame protestmanifestaties onbevreesd voort. Vandaag zal wederom gedemonstreerd worden op het Onafhankelijkheidsplein om 17.00 uur. Het Burgercollectief is de overkoepelend organisatie waar ‘We zijn moe’ ook deel van uitmaakt. Er is wel een vergunningsaanvraag ingediend. Boerleider zegt tegenover Dagblad Suriname dat met de democratische rechten en plichten als basis, de regering erop geattendeerd zal worden haar mandaat terug te geven. Op deze wijze timmert de organisatie reeds geruime tijd aan de weg.

Hoewel de vakbonden on speaking terms zijn met de overheid, weerhoudt dit de organisatie niet ervan om haar tent te sluiten. ‘Anders is de gap te groot.’ Volgens Boerleider betreft het een signaal dat aan de regering gegeven wordt dat het volk het beleid van de regering afkeurt en dat de regering moet opstappen. Hij praat in termen van het ‘spelen van een schaakzet’. In navolging van een actie zal de reactie van de regering nauw gadegeslagen worden om vervolgens een andere actiemethode toe te passen.

Voor dinsdag is een algehele platlegging van de economie aangekondigd. De details hiervan worden nog niet prijsgegeven. Er zijn nog gesprekken gaande met diverse actoren. De jonge Boerleider deinst niet terug voor het militaire verleden van de huidige president. ‘Neen hoor, dat is geen punt. We moeten altijd offers brengen. We weten wat de consequenties zijn. We zijn bereid in te staan voor de consequenties’, aldus de jonge Surinamer.

Asha Gajadien-Bhagwat

Foto groot