Vrijdag 25 mei 2018

“We staan reeds op de blacklist wat money laundering betreft. De Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft dit al verkondigd. In de rij van landen, zoals Jamaica, Curaçao, Guyana en Sint Maarten, wordt Suriname ook bestempeld als een witwasland.” Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), in gesprek met Dagblad Suriname. “Money laundering wordt vaak gelieerd aan drugshandel, omdat er sprake is van kapitaal dat niet in de formele sfeer zit.” Middels witwaspraktijken tracht men het kapitaal aan te wenden voor allerlei transacties met een legaal oogmerk. “Dit is niet iets van nu. Het is al jaren zo dat geld in Suriname wordt witgewassen. Dat een Amerikaanse organisatie bezig is de drugshandel in kaart te brengen en in dit kader aan het patrouilleren is in het Caribisch gebied en omstreken, geeft al aan dat er iets niet pluis is. Dit doen zij niet zomaar. Het is een indicatie dat er sterke aanwijzingen zijn. Er is een zekere mate van wapen- en drugsverkeer dat niet goed is voor het imago van Suriname, vooral niet voor het bedrijfsleven.” Het exporteren van producten uit Suriname zal op een gegeven moment een zeer moeilijke opgave worden, aangezien geen enkel land geconfronteerd wil worden met producten die afkomstig zijn uit een land met een slechte reputatie. “Zo kunnen andere landen ook hun goede naam en eer aantasten.”

Binda vindt het betreurenswaardig dat deze omstandigheden zich reeds voordoen. Vanwege de economische malaise is het meer dan ooit een noodzaak om de export te verhogen. “Daarnaast werken niet alle buitenlandse banken met de lokale banken als gevolg van money laundering. Dit zijn allemaal beperkingen die wij krijgen die schade veroorzaken aan het bedrijfsleven.” Ook het bemachtigen van een visum voor een bepaald land kan moeizaam verlopen. Doordat de regering geen grip heeft op de economie, loopt men het risico dat de externe informele kapitalisten de economie zullen beheren. “Deze kapitalisten bezitten namelijk veel zwart geld. Zij zullen in staat zijn om onroerend goed te kopen in Suriname, daar de gemiddelde burger niet in staat is om dit aan te schaffen vanwege de hoge bankrente.” Binda vraagt zich af wat het nut is van een Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT), aangezien Suriname desondanks op de blacklist is geslingerd. “In hoeverre vindt er sanctionering plaats? De registratie van geldstromen is namelijk niet goed geordend, waardoor de statistiek ook niet up-tot-date is. En dit is een kwalijke zaak!”

KSR