Dinsdag 19 februari 2019

Directeur Sportzaken Luciano Mentowikromo (uiterst rechts) kijkt hoe minister Lalinie Gopal een bal trapt tijdens een WK-activiteit vorig week. Op 3 juli is Mentowikromo ontheven door Gopal (foto: FB S&J)

Directeur Sportzaken Luciano Mentowikromo (uiterst rechts) kijkt hoe minister Lalinie Gopal een bal trapt tijdens een WK-activiteit vorig week. Op 3 juli is Mentowikromo ontheven door Gopal (foto: FB S&J)

Luciano Mentowikromo is geen directeur Sportzaken meer op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Minister Lalinie Gopal heeft vanwege gewijzigde beleidsinzichten Mentowikromo ontlast uit zijn functie per ingaande 03 juli 2018. De gewezen directeur is ter beschikking gesteld van Gopal. Er is nog geen vervanger voor hem. De onderdirecteur Administratieve Diensten (ODAD), Mitchell Kisoor, neemt voorlopig waar in de functie van directeur Sportzaken. In haar editie van gisteren had Dagblad Suriname al bekendgemaakt dat Mentowikromo bedankt zal worden als directeur.

Ook gunningscommissie vervangen
Niet alleen Mentowikromo, maar ook de leden van de Commissie Aanbestedingen en Gunningen worden vervangen. De commissie onder leiding van Radj Ramdas, die op 5 mei 2017 was aangesteld, moet plaatsmaken. Ramdas is ook de huidige onderdirecteur Sportaccommodaties en Ruimten (SAR) op dit ministerie. Of hij daar ook ontheven wordt, is nog niet bekend. Per 3 juli is er een nieuwe gunningscommissie onder leiding van W. Sontodimedjo van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Verder zitten in de commissie A. Setrokarijo namens de afdeling SAR, P. Hardwarsing namens OWT&C, V. Klinker namens de afdeling Financiele Zaken en V. Redjopawiro namens het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. De commissie is belast met het doen plaatsvinden van aanbestedingen en uitbrengen van gunningsadviezen, en het doen van gunningen.

Asha Gajadien-Bhagwat