Dinsdag 21 mei 2019

Econoom Anand Biharie op de Kenniskring-lezing (foto: Regilio Derby)

Econoom Anand Biharie op de Kenniskring-lezing (foto: Regilio Derby)

De verkiezing in het jaar 2020 zal een koersexplosie teweegbrengen bij de USD, die tussen de SRD 12 en SRD 17,50 (per USD) zal bedragen. Dit is de prognose van de econoom Anand Biharie. Tijdens de discussieavond van Kenniskring op 12 februari 2019 in Lalla Rookh heeft hij een uiteenzetting gegeven over de mogelijke scenario’s betreffende de economische gesteldheid van Suriname rondom de verkiezingsperiode in 2020. Het beeld dat Biharie daarbij geschetst heeft, is ronduit schrikbarend. De koersexplosie zal het gevolg zijn van een verdere stijging van de depreciatie (devaluatie) van de Surinaamse munteenheid. “In 2016 was er een depreciatie van 85% ontstaan binnen een jaar. Voor 2019 en 2020 verwacht ik een depreciatie tot 90%. Een belangrijke factor die dat kan aanjagen, is het feit dat de Staat meer dan USD 330 miljoen nodig zal hebben voor aflossingen en renteverplichtingen”, licht Biharie toe.

Percentage inflatie en depreciatie tussen 2010 en 2018 is gelijk
De econoom constateert een merkwaardig fenomeen tussen de inflatie en waardedaling binnen de Surinaamse economie. Het depreciatiepercentage in de periode tussen 2010 en 2018 is gecumuleerd naar 126,4%, terwijl de cumulatieve jaarinflatie 126,5% bedraagt. “Het komt bijna nooit voor dat het inflatiepercentage gelijk is aan het depreciatiepercentage. We zien dat inflatie en depreciatie beide één gevolg hebben: geldontwaarding.” Volgens Biharie is de aantasting van het besteedbaar inkomen te wijten aan het regeringsbeleid van de afgelopen 9 jaren. Om dit in te perken, dient er sprake te zijn van een onafhankelijke Centrale Bank van Suriname (CBvS), tevens dient het begrotingsbeleid gebaseerd te zijn op de economische conjunctuur. “Dat wil zeggen dat als je een recessie hebt, je moet bezuinigen. En als je wilt uitgeven, moet je een ontwikkelingstraject inzetten, zodat er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.”

Focus moet zijn op economische ontwikkeling
Bij het plegen van investeringen, stelt Biharie, dat de regering haar focus niet moet leggen op economische groei, maar op de economische ontwikkeling. De economische ontwikkeling is namelijk ruimer dan economische groei. In dit geval zou de eigen valuta in waarde stijgen. “We hebben klaarblijkelijk geen economische groei meegemaakt. Bij de valuta was er slechts sprake van een marginale stabiliteit.” Met de enorme schuldenberg van meer dan USD 330 miljoen die de staat heeft opgebouwd, verwacht de econoom dat dit een nieuwe depreciatie zal opleveren met een percentage tussen de 21% tot 90%. Biharie beklemtoont dat de regering en De Nationale Assemblee (DNA) bij het vaststellen van beleid en wetgeving de begrenzingen van de grondwet en de mensenrechtenverdragen niet mogen overschrijden. “Dat is bepaald in de wet. De Staat mag geen beleid en wetten maken die de beschermde belangen aantasten”, aldus Biharie.

KSR