Donderdag 19 juli 2018

Grondenrechten van tribale volken concessiehouders en grondbezitters houden de samenleving bezig. De rechten van de Marrons en Inheemsen, waaronder grondenrechten, dienen te worden geëerbiedigd en wettelijk erkend. Tijdens een lezing gehouden door de Federasy fu Afrikan Srananman zijn stemmen opgegaan die de grondenrechten van de bewoners van Rorac en omgeving in orde willen maken. Zij menen dezelfde aanspraak te maken op gebieden die door marrongemeenschappen worden bevolkt.

Geschiedkundige, geestelijke en culturele binding
Het Rorac-gebied werd in 1863 bij Koninklijk Besluit geschonken aan de nazaten van de verzetsstrijders kapitein Broos en Kaliko, die reeds voor 1740 tot na 1863 in oorlog waren met de koloniale machthebbers. De nazaten beschouwen zich als wettige eigenaren van de grond. Niet alleen het deel waarover zij nu beschikken en bewonen, maar ook de oorspronkelijke contreien. Het deel dat zij nu bewonen, wordt beschouwd als slechts een fractie van het grondgebied waarop zij recht hebben.

Geestelijke en culturele binding
Het koloniaal bestuur en later de overheid hebben tot op heden voortdurend geknabbeld aan het grondgebied van de Roracanen. Delen van het gebied werden hen ontfutseld, op listige wijze ontnomen en of zonder inspraak in concessie uitgegeven. De bewoners van Rorac eisen nu op wat hun rechtens toekomt. Tijdens de lezing werd aangehaald dat de verbondenheid van de bewoners met hun woongebied niet alleen te maken heeft met de grond. Er is ook sprake van geschiedkundige, geestelijke en culturele binding. De lezing werd gesloten met de aanbeveling om de president schriftelijk te informeren over deze en andere kwesties.

HD