Vrijdag 19 april 2019

‘Er moet, gezien de beschieting van het NPS-gebouw en andere ontwikkelingen in het land, meer dan voorheen aandacht besteed worden aan het bewaken en beschermen van NPS-objecten en vooraanstaande partijgenoten. Andere politieke partijen doen er ook goed aan om zich te beraden op dit stuk’, zijn gevoelens die zijn opgetekend binnen de NPS.

Bewaking en beveiliging
‘Gezien de constellatie in Suriname is het nodig om af te stappen van wachters. De samenloop van factoren die invloed uitoefenen op veiligheid, maakt het noodzakelijk om professionele bewaking in te zetten en gebruik te maken van degelijke beveiliging. De goede oude tijd, waarin een wachter volstond, is voorbij.’

Waakzaamheid geboden
Suriname leeft in een tijdperk, waarbij strenge uitgebreide beveiliging noodzakelijk is. Betrouwbare professionals dienen te worden ingezet om te waken over have en goed en de persoonlijke veiligheid niet te vergeten. Waakzaamheid is geboden. Zichtbare en niet zichtbare vigilantie is noodzakelijk.

Moderne technologie
Camerabeveiliging en andere moderne technologie kunnen niet uitgesloten worden om aan de eisen van de tijd te voldoen. Het plaatsen van spionagecamera’s (camera’s die niet opvallen) is aangeraden. Het vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week bewaken is nodig geworden. Het gebruik van dummy camera’s die moeten afschrikken, preventief werken en geen beelden opnemen, wordt afgeraden.

Drank in de man wijsheid in de kan
Districtscommissarissen moeten verder kijken dan hun neus lang is. Het getuigt niet van wijsheid om vergunning te verlenen aan een bar, die dag en nacht alcohol schenkt allernaast het hoofdkwartier van een politieke partij. Het kan een kruit en vuur effect veroorzaken. Want met drank in de man is de wijsheid in de kan. Het is niet ondenkbaar dat in zulk een ambiance een geesteszieke of een door spiritus aangemoedigde kwaadwillige op nare ideeën komt’, aldus opvattingen en standpunten, die naar aanleiding van de beschieting van het NPS-hoofdkwartier werden ingenomen in de samenleving.

‘Ik maak de Pengelstraat paars’
‘Komt bij kijken dat de uitbater nauw gelieerd is aan een politieke partij, die de NPS als ‘vijand’ beschouwt. De provocatie bleef dan ook niet uit en bereikte gedurende de vorige verkiezing een hoogtepunt toen de barhouder een gigantisch groot paars propagandabord plaatste dichtbij de grens van het NPS-terrein. De uitdager/politiek activist maakte daarbij de opmerking: ‘Ik maak de Pengelstraat paars’.’

Het verbranden van de NPS-vlag
Het kort geleden in brand steken van de wapperende NPS-vlag wordt door sommige leden van de partij ook als een teken van vijandigheid gezien. Het verbranden van de NPS-vlag werd toen als een incident, een voorval, weggewuifd.

Inbraak bij de NPS
Er is destijds ook ingebroken in het hoofdkwartier. Toen werd ook stil gestaan bij de vraag of dit een gewone inbraak is ‘of zijn wij het doelwit geworden van een tegenstander, die de NPS het licht in de ogen niet gunt?’. Dit alles en meer geeft reden tot verdenkingen.

Misdaad?
De NPS stelt: ‘Het beschieten van het hoofdkwartier op een moment dat er vergaderd werd door het bestuur kan niet worden afgedaan als een incident. Het dient tot de bodem te worden onderzocht en aan de rechter ter beoordeling te worden voorgelegd om de gemoedsrust van het volk te herstellen en de verdenkingen tegen de buurman van de NPS weg te werken’.

Onderzoek procureur-generaal
NPS-afdeling Paramaribo heeft op 12 oktober een motie aangenomen, waarin gesteld wordt dat het schietincident in tegenstelling tot wat het onderzoek van de militaire politie heeft uitgewezen, puur opzet aanduidt. De beschieting wordt beschouwd als intimidatie. Het hoofdbestuur van de NPS heeft inmiddels de procureur-generaal gevraagd een grondig onderzoek in te stellen.

HD