Maandag 25 maart 2019

1Beurzen moeten specifiek gericht zijn op diverse sectoren SurinameIn de steeds globaliserende wereld is de toekomst van de jeugd niet los te koppelen van de ontwikkelingen om ons heen. De internationale gemeenschap biedt in dit kader middels het verstrekken van diverse sholarships, de nodige kansen aan de jeugd van Suriname. Echter heeft Suriname meer hulp nodig, zegt Byciel Watsaam, die als motivational speaker optrad tijdens de opening van de derde Scholarship Fair in Suriname. Watsaam was van mening dat er meer specifieke beurzen aangeboden dienen te worden, die specifieke sectoren in ons land raken. Volgens hem studeren jongeren in het buitenland, maar de studies sluiten niet aan op de Surinaamse realiteit. Vervolgens zijn de uitdagingen in het onderwijsproces ons niet onbekend. Afgestudeerden zitten na hun studie vaak thuis, omdat hun studie niet aansluit op de maatschappelijke verwachtingen. “Tevens vraag ik ook uw aandacht voor de zogenaamde best practices, die in andere landen zijn uitgevoerd, maar die meestal niet dezelfde vruchten afwerpt in Suriname. Vandaar dat de ontwikkeling van specifieke programma’s, die onze samenleving duurzaam en effectief ten voordele kan zijn, van belang is.” Educatie kent geen grenzen en is de sleutel voor succes. De motivatiespreker gaf aan te hopen dat de aanwezige ambassades en organisaties als partner van Suriname zich sterk zullen maken voor het aanbieden van kwaliteitsonderwijs voor de jeugd.
“Maar ook de keus die de overheid maakt ten aanzien van het onderwijs is bepalend voor waar we staan als burgers onderling en als natie. Investeren in onderwijs is niet gelijk aan het investeren in goud, bauxiet of olie. Investeren in onderwijs is onuitputtelijk en het raakt niet op”, aldus Watsaam. De motivatiespreker gaf tenslotte aan dat jongeren de nodige motivatie moeten bezitten, willen zij hun studie vervolgen en stelde dat afkomst of het gebrek hebben aan geld niet een obstakel moet zijn om verder te studeren. Als je de juiste wegen bewandel, bereik je je doel.

Vertegenwoordiger Nancy Robinson Sao gaf aan dat de Sholarship Fair een belangrijk evenement is voor de jeugd en immens veel potentieel heeft. Het doel van deze beurs is om te fungeren als een platform voor informatie-uitwisseling met betrekking tot de mogelijkheden voor Surinaamse studenten om in het buitenland te studeren en zich te specialiseren om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land. De ambassades die vertegenwoordigd waren op de beurs zijn China, Brazilië, Thailand, Canada, Verenigde Staten, Nederland, India, Indonesië en Frankrijk.

NK