Woensdag 15 mei 2019

Op 14 maart is er een herstart gemaakt met de onderhandelingen betreffende de onderwijsinhoudelijke zaken. Het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) is met de directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Natasia Bennanon, enkele zaken overeengekomen over de nijpende onderwijsissues, echter zijn er nog wat onduidelijkheden die in een ander onderhoud op 29 maart 2019 aan de orde zullen komen. Dit meldt vakbondsleider Reshma Mangre aan Dagblad Suriname.

Betaling overwerk in maart en augustus
Ten aanzien van de betalingsachterstand inzake meerwerk of extra werk voor de parttimers en fulltimers van de middelbare scholen, is er tussen de vakbond en het ministerie consensus bereikt om de betaling van het jaar in 2 tranches te voldoen: in mei en augustus. Daarbij zal de betalingsachterstand van de jaren 2016 en 2017 ook ingelopen worden. Mangre verduidelijkt dat de overwerkvergoeding nog niet geïncorporeerd is in de herwaardering, waardoor de uitbetaling op basis van de oude bezoldiging zal geschieden.

Kwestie IOL onduidelijk
Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) zijn de colleges nog steeds niet van start gegaan. Mangre, die van het ministerie concreet wilde weten wanneer de stagnatie bij de studenten weggewerkt zal zijn, werd geïnformeerd dat het ministerie zich nog in de fase van curriculumontwikkeling bevindt. “De onderdirecteur kon ons niet aangeven wanneer IOL precies kan starten, omdat ze nog bezig zijn het curriculum te schrijven. De studenten worden hiervan de dupe; alle afgestudeerden van havo, vwo en SPI willen duidelijkheid hebben”, onderstreept Mangre.

Onderwijsministerie wil leraren tot 15:00 uur op muloscholen houden
Een ander discussiepunt op de meeting van donderdag was de werktijd van de leraren van de muloscholen. Zij mogen 30 lesuren werken. Bij overwerk komen ze wel in aanmerking voor de uitbetaling van de extra uren. Echter begint het overwerk pas na 15:00 uur. Volgens de nieuwe beleidsinzichten van onderwijsminister Lilian Ferrier is er bepaald dat er na schooltijd, van 13:00 uur tot en met 15:00 uur, een vergadertijd wordt ingelast. “Tal van scholen hebben dat al ingevoerd. Wij verwerpen dit. Als de leraren langer moeten werken, dienen ze daarvoor betaald te worden. Bovendien moet je ook kijken of die bereidwilligheid er is. De werktijden zijn aangegeven in de Personeelswet en we moeten ons houden aan die regels. Nu al is er weerstand vanuit het veld”, aldus Mangre. Doordat partijen hierover geen overeenstemming hebben bereikt, wordt deze topic op 29 maart gecontinueerd in een vervolgmeeting.

KSR