Woensdag 23 januari 2019
Ronny Asabina

Ronny Asabina

Celsius Waterberg

Celsius Waterberg

Het bestuur van de politieke partij voor Eenheid en Broederschap binnen de Politiek is on speaking terms met het BEP-assembleelid tevens fractieleider Celcius Waterberg. Dagblad Suriname maakte contact met de partijvoorzitter van de BEP, Ronny Asabina. Die gaf duidelijk mee dat er een ‘bepaald traject is afgesproken, waarbij er niet over en weer wordt gesproken via de pers.’

Feit is dat Waterberg zich recent in het parlement onthouden heeft van stemming betreffende de verhoging van het importtarief voor buitenlandse kip van 20% naar 40%. Hij bleek geen voorstaander te zijn van de verhoging en deed niet mee aan de stemming. Deze bekrachtiging is in het parlement met 27 stemmen voor aangenomen. Het Palu-assembleelid Cleon Consalves stemde tegen. Opmerkelijk is dat zijn fractielid van de BEP, Rudolf Zeeman, voor het wetsvoorstel stemde. Na de aanname bleef Waterberg ervoor pleiten dat de verhoging van het importtarief wordt teruggedraaid. Waterberg maakt zich vooral ernstige zorgen om de ‘mofina wangs’, met name degenen die het zich niet meer zullen kunnen permitteren om kip te kopen indien de importtarieven opgeschroefd worden. Zijn stemmingsgedrag in het parlement, namelijk het feit dat hij niet heeft deelgenomen aan de stemming, betreft een handeling op basis van persoonlijke titel, wordt door politieke bronnen beweerd.

Na de bestuursverkiezing binnen BEP begin februari van dit jaar werd de teleurstelling te groot voor oud-voorzitter Waterberg toen bleek dat hij bijkans 35% van de stemmen achter zich kreeg. Asabina daarentegen eindigde met meer dan 60 stemmen. Waterberg deed toen een stap terug. Samen met Rudolf Zeeman bleef hij deel uitmaken van de coalitie.

Asha Gajadien-Bhagwat