Donderdag 24 januari 2019

1 Besprekingen rond Wet beschermde Woon en leefgebieden officieel van start gegaanGistermorgen is in de vergaderzaal van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) formeel een vergadering belegd rond de aanname van de Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden, goedgekeurd op 20 december 2017. Deze werd bijgewoond door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (Vids) en gevolg. Verder waren persoonlijkheden van het parlement aanwezig, waaronder voorzitter Jennifer Geerlings – Simons, Steven Tsang en Jennifer Vreedzaam. De minister merkte bij zijn openingsspeech op dat dit de eerste ontmoeting is met het nieuwbakken bestuur, voorgezeten door de voorzitter Theo Jubithana. Minister Edgar Dikan sprak de hoop uit dat de samenwerking als partners door zal gaan, zodat gestelde doelen gehaald kunnen worden.

De Vids-voorzitter gaf in zijn inleiding aan dat de organisatie het op prijs gesteld zou hebben als zij eerder bij het proces betrokken zouden zijn, maar dat zij bij deze uitnodiging zullen aanhoren hoe het met dit proces staat. Ook wensten zij een afschrift van de aangenomen wet te krijgen, omdat zij nog niet daarover beschikken. Jennifer Simons stelde blij te zijn dat het ministerie zo snel gehoor heeft gegeven aan de oproep van het parlement dat bij de behandeling van deze wet is gedaan om zo vlug mogelijk alle belanghebbenden te kunnen informeren rond de stand van zaken na de wijzingen van de wet na 1982. “Er zijn opmerkingen door de belanghebbenden geplaatst, waardoor wat onrust is ontstaan. Vandaag zal er dus gesproken worden hierover om meer duidelijkheid te scheppen rond deze wet”, aldus Simons.

Vandaag wordt in de Congreshal een soortgelijk proces gevolgd, alleen voor de Marrons/Afro Surinamers. De voorlopige oplossing voor opvolging van basja’s zal ook ter sprake worden gebracht.

NK