Woensdag 22 mei 2019

Staatsbesluit voor minimumuurlonen moet nu worden ingevoerd

Minister Soewarto Moestadja stelde onlangs tegenover Dagblad Suriname dat het minimumuurloon in een compleet nieuw jasje gepresenteerd zal worden. Er is al een nieuwe wet opgemaakt, met een mechanisme dat in de toekomst langdurige discussies zal moeten voorkomen. Binnen dit mechanisme wordt ook het tripartisme meegenomen om gedragen minimumuurlonen (sneller) te kunnen presenteren aan de samenleving. Voor Robby Berenstein, voorzitter van de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47), is dit momenteel echter niet waar werknemers naar uitkijken. Het is al lang bekend dat het minimumuurloon moet worden vervangen. Het concept is al besproken, maar wat hij (de minister) moet doen, is het huidig minimumloon aanpassen”, stelt Berenstein. Hiervoor heeft de regering geen nieuwe wet nodig. Er ligt al lang een staatsbesluit klaar om het minimumuurloon aan te passen. Het is niet bekend wanneer de wet welke de minister bedoelt, klaar is. Het ligt nu bij de Staatsraad. Vervolgens gaat de wet naar het parlement voor breedvoerige behandelingen. Dit proces kan veel tijd in beslag nemen. De doorsnee werknemer heeft hier volgens Berenstein dus momenteel niets aan. “Er zijn adviezen gevraagd aan de Staatsraad en de Sociaal Economische Raad. Alle adviezen zijn al gegeven. Toch zien wij dat de minister het minimumuurloon niet wijzigt”, stelt de vakbondsvoorman.

De SER had geadviseerd om het nieuw uurloon per november 2018 in te laten gaan. Dit, terwijl de vakbeweging het liever vanaf januari 2018 zag ingaan. “Men draalt. En nu zit men over een wet te praten. Als men zegt dat het des presidents is, dan moet de minister tegen de president zeggen dat het staatsbesluit klaar ligt en alle adviezen al binnen zijn. De minister benadeelt momenteel een heleboel mensen. Wij willen voorlopig niets van een nieuwe wet weten. Dat is ‘mooi taki’. Dat staatsbesluit voor minimumuurlonen moet nu worden ingevoerd”, aldus Berenstein. Vorig jaar werd het bedrag van SRD 8.40 in de ether gegooid als een nieuw potentieel voor het minimum dat arbeiders in Suriname mochten verdienen voor een uur aan arbeid. Het bleek dat delen van het bedrijfsleven zich hierin niet terug konden vinden.

Bij de inwerkingtreding van deze wet werd het minimumuurloon vastgesteld op SRD 4,29. Per 1 januari 2016 werd het SRD 5,22. Momenteel staat het op SRD 6,14. Dit systeem houdt een stelsel in, dat gebaseerd is op een minimum uurloon met een algemene werking en is toepasselijk op een ieder die arbeid verricht of een dienst tegen betaling verleent. Daarnaast wordt voor bepaalde sectoren of beroepsgroepen een specifiek minimumuurloon vastgesteld. De minimumlonen voldoen niet meer aan de tijd. De roep naar betere uurlonen is al geruime tijd gestart.

Kavish Ganesh