Donderdag 14 maart 2019

De directie en de Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) hebben met de voorzitter van Bond Personeel-SLM (BP-SLM) de afkoopregeling van de werknemers bij Residence Inn Paramaribo mondeling besproken. De voorzitter van de bond was volgens de SLM-directie enthousiast hierover en er is toen besloten om de medewerkers van Residence Inn NV gezamenlijk (directie en bond) te informeren, hetgeen toen ook heeft plaatsgevonden. Hierna heeft de BP-SLM het noodzakelijk geacht de vakcentrale C-47 erbij te halen, terwijl de kwestie van Residence Inn NV, volgens de directie, al was afgehandeld conform duidelijke afspraken.

Deze stap van de BP-SLM is voor de directie een signaal dat er mogelijk andere motieven spelen, waaronder vermoedelijk ook politieke motieven, omdat een reden om de C47 erbij te halen volledig ontbrak. Volgens C-47-voorzitter Robby Berenstein weet de SLM-directie niet waarmee zij bezig is. “Je ziet dat het mensen zijn die niet weten waar zij het over hebben, als zij niet eens begrijpen dat de bond haar eigen beleid heeft en contact mag maken met haar moederorganisatie. Maar, dan wat als de bond contact maakt met C-47? Men wilt ingrijpen in interne aangelegenheid. Men weet niet hoe de arbeidsverhoudingen lopen en dat de bond dit recht heeft. Zoals wij het recht niet hebben om te bepalen met wie de directie aan tafel zit, heeft de directie dat recht ook niet. Wat hen kennelijk boos maakt, is de ervaring dat C-47 de bond ervan zou overtuigen, niet gemakkelijk genoegen te nemen”, stelt Berenstein.

Een voorbeeld van een nadelige deal voor de werknemers zou zijn het concurrentiebeding. Hoewel de directie stelt dat er hier geen sprake van is, meent Berenstein dat de ex-werknemers van Residence Inn wel zo een document hebben moeten ondertekenen. “Men bedient zich van leugens. Het is wel zo dat de mensen een concurrentiebeding is voorgehouden. Je zorgt al niet voor arbeidsplaatsen voor de werknemers. Dan ga je hen ook nog beperken om de vaardigheden die zijn opgedaan, in te zetten op de arbeidsmarkt. Dat is een schending van de mensen hun rechten. Dit soort dingen wilden wij in een sociaal plan vastgelegd zien. Men heeft er echter niet voor gekozen”, meent Berenstein.

De BP-SLM zou naar oordeel van SLM-directeur Gerard Lau het vertrouwen van de directie hebben geschaad. De directie heeft ook gesteld dat de vakbond haar nu moet overtuigen dat zij betrouwbaar is, alvorens men weer samen kan optrekken. “De vakbond heeft het vertrouwen van de directie niet nodig. Die verhoudingen tussen de vakbond en de directie zijn bij wet geregeld. Laat de directie er zorg voor dragen dat zij het vertrouwen geniet van haar personeel. Men zal geen enkel plan kunnen uitvoeren zonder het personeel. Het is geen bacovebedrijf. Ze zijn daar als parachutisten gekomen. Silos, Lau en Rosheuvel weten niets van de luchtvaart. Zij moeten varen op het kompas van de mensen. Men wil nu al opdracht geven aan de stafleden om geen lid te zijn van de bond. Dat is een oorlogsverklaring. Men mag weten dat de stafleden wel lid blijven van de bond. Men wil de vakbond verzwakken om plannen door te voeren. Dat zal niet lukken”, aldus Berenstein.

Kavish Ganesh