Woensdag 22 mei 2019

Robby Berenstein

Robby Berenstein

De Vakcentrale C-47 is niet te spreken over de manier waarop zaken momenteel aan toegaan binnen de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). De Bond Personeel SLM (BPSLM) is door de directie verzocht om haar kantoorruimte te ontruimen. Dit moet tegen 30 november al geschieden. Robby Berenstien, voorzitter C-47: “Dit is vertrappen van vakbondsrechten. Het is iets dat wij niet zullen accepteren. Ik heb het dan niet eens over BPSLM. Wij als C-47 kunnen dit niet accepteren”. De vakbondsman meent dat deze situatie niet moet leiden tot precedenten in Suriname. Indien dit geaccepteerd wordt, zou het een boodschap van vrij spel zijn voor directies bij andere bedrijven. C-47 meent te zullen reageren op deze vorm van powerplay van de SLM-directie.

Hij meent dat de wetten, regels en conventies over dit onderwerp duidelijk zijn. Dat vakbonden gefaciliteerd moeten worden om het vakbondswerk te kunnen doen, is volgens de vakbondsleider een verplichting. Een vakbondsruimte is cruciaal in het werk van de vakbond. “Het is een drogreden als men zegt dat men de ruimte nodig heeft. Nodig waarvoor? Als men dat doet, weet men dat het werk van de vakbond daar enorm onder zal lijden. Dit ook nog zonder erbij na te denken dat het bedrijf het werk van de vakbond ook nodig heeft. Arbeidsverhoudingen onderhouden, wat tot rust moet leiden in het bedrijf, wordt gedaan vanuit de vakbondsruimte”, zegt Berenstein. SLM heeft door de jaren heen een bedrijfscultuur opgebouwd qua arbeidsverhoudingen. Zaken werden in het zogenaamde harmoniemodel van gemeen overleg uitgevoerd.

De vakbond werd voorheen zodanig betrokken in de bedrijfsvoering dat de vorige directie het huidige gebouw, waar de vakbond in gehuisvest is, vernoemde naar wijlen vakbondsleider Fred Derby. “En nu komt er een nieuwe directie die alles vertrapt. Het harmoniemodel is weg. Waar men binnen de SLM vroeger vakbondsvergaderingen kon houden, is dat nu niet meer mogelijk. Men vertrapt een hele bedrijfscultuur, zonder de effecten op het bedrijf na te gaan. Men komt hiermee aan de belangen van de werkers”, aldus Berenstein.

Kavish Ganesh