Donderdag 21 maart 2019

De Greenheart Group Werknemers Organisatie (GGWO) is blij dat er is opgetreden tegen de vorige leiding van de Multinational Greenheart Group (GHG). Het hoofdkwartier van het bedrijf, dat in Hongkong gevestigd is, heeft de leiding vervangen. Op 5 november nam de nieuwe General Manager zijn post over. Bondsvoorzitter Robby Berenstein hoopt dat daarmee alle openstaande issues met betrekking tot arbeidsverhoudingen worden opgelost.

Er moet nog een CAO komen. De oude leiding hield zicht totaal niet aan de standaarden van certificeringen. De belangenverstrengeling van de vorige leiding was volledig ten nadele van het bedrijf en de werknemers die daar in vaste dienst werken. Er zijn onnodige kosten gemaakt, waardoor er nooit geld was voor salarisverhogingen en investeringen binnen het bedrijf.

In de afgelopen periode is de naam van het bedrijf enkele keren in het nieuws geweest rond de achterstallige betalingen aan de werknemers van de Suriname Wood Dynamics NV. (SWD). Naar Dagblad Suriname heeft kunnen vernemen was SWD een contractor (aannemer) van GHG. “Wij zijn altijd medestaander van medearbeiders. In deze case kunnen de arbeiders van SWD geen claim leggen op GHG. Die moeten hun claim leggen bij SWD. Die heeft waarschijnlijk wanprestatie geleverd, waardoor de overeenkomst tussen partijen is opgezegd. Die heeft veel meer hout gekapt dan was toegestaan, en dan moet GHG ervoor betalen? Zij moeten een claim leggen op hun werkgever”, stelt Berenstein.

Op 5 november nam de nieuwe leiding van het bedrijf het kantoor over. Onder leiding van de vorige directeur werd een overeenkomst aangegaan tussen GHG en SWD. Volgens dit contract zou SWD in de gelegenheid gesteld zijn om zowel door enkele GHG betaalde werknemers als machines van Greenheart in te zetten voor het uitvoeren van het aannemingscontract. Dit verneemt DBS uit de eerste hand van welingelichte bronnen.

Werknemers bij GHG hebben het vermoeden dat er hier een geval van conflict of interest zich heeft voorgedaan bij het management van het bedrijf. Dit gezien er een link bestond tussen de vorige manager en de twee bedrijven SWD en All Woods Timber NV. Het vermoeden ontstond vooral doordat beide bedrijven op een zelfde adres gevestigd zijn (aan de Copernicusstraat).

Toen de oude leiding vertrok, heeft de nieuwe leiding de overeenkomst tussen GHG en SWD opgezegd. Het contract werd verbroken omdat GHG opmerkte, dat SWD buiten de wettelijke regels van houtkap had geopereerd. GHG, die FSC-gecertificeerd is, zag aankomen dat deze praktijken haar de certificering kon kosten. Vandaar dat de overeenkomst werd getermineerd. SWD eist nu een bedrag van ruim US$ 1 miljoen voor de geleverde diensten aan GHG.

De multinational gaat hier echter nog niet op in; zij wil immers de claim verifiëren op eventuele al dan niet werkelijk geleverde diensten. Zij wil alleen betalen voor diensten waar zij naar heeft gevraagd, en niet voor het illegaal deel van de operaties.

GHG zelf wenst niet te reageren op deze kwestie. Partijen zijn nu bij de groene tafel, wat maakt dat zij zich wenst te distantiëren van alle soorten uitlatingen.

Greenheart heeft ongeveer 200 werknemers. Het bedrijf is de bezitter van de grootste houtzagerij, gealloceerd op Apoera. Zij levert lokaal hout, maar is voornamelijk een hout exportbedrijf.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws