Vrijdag 22 maart 2019

2BEP brengt met bouw partijcentrum  lang gekoesterde wens in vervuilingOp vrijdag 11 januari 2019 heeft de partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) een lang gekoesterde wens in vervuiling gebracht, met name het realiseren van een eigen partijcentrum. Op deze dag is formeel het startsein gegeven voor de bouw van een partijcentrum, dat gevestigd zal zijn aan de Ephraimzegenweg. Dit is volgens voorzitter Ronny Asabina een wens geweest van de partij, die reeds 25 jaar, sinds de erevoorzitter Caprino Alendy, de leiding had. “Wij zijn slechts het uitverkoren bestuur dat deze opdracht zal uitvoeren”, verklaarde de voorzitter. Asabina typeerde het moment ook als een historisch moment voor de partij. De voorzitter gaf in zijn toespraak aan het belang van het hebben van een partijcentrum. Het is heel belangrijk dat elke partij een dak boven het hoofd heeft, omdat het de mogelijkheid biedt tot verdere groei en doelen beter gerealiseerd kunnen worden. “We zijn in ons eigen huis waar we elkaar die warmte kunnen bieden en beter kunnen denken over de gestelde doelen.”

Partijcentrum voor de mofinawang
Vervolgens gaf de voorzitter aan dat de partij bewust gekozen heeft haar partijcentrum in deze buurt op te zetten. De partij is namelijk geboren tussen en onder ‘mofinawangs’ en ze vond het passend dat het partijcentrum ook daar moet zijn in een volksbuurt, omdat vooral dichter bij het volk te zijn. Het centrum zal voor een ieder toegankelijk zijn. Het wordt een multifunctioneel centrum, waar er op alle gebieden werk verricht zal worden, zoals op sport en sociaal maatschappelijk gebied en voor het beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van de mensen van de buurt en een ieder die daarvoor in aanmerking wil komen. “Wij staan ten dienste van de bevolking”, aldus Asabina. Marlon Cairo, hoofdbestuurslid van de partij en voorzitter van de bouwcommissie, geeft aan dat gemikt wordt het gebouw in 4 maanden op te zetten. Officieel zal men vandaag beginnen aan de bouw. Hij wenste nog niet in te gaan op de begroting. Voorheen beschikte de partij wel over een ruimte, waar zij haar leden kon ontvangen. Deze was gevestigd op de hoek van de Nieuwweergevondenweg en de Indira Gandhiweg. Dit is echter een eigen gebouw van de partij en zal groter zijn dan het vorige en meer leden kunnen accommoderen. Tussen de plechtigheden in heeft ook de onthulling van het naambord van het partijcentrum plaatsgevonden.

NK

Meer Binnenlands Nieuws