Woensdag 23 januari 2019

Een delegatie van de BEP, onder leiding van voorzitter Ronnie Asabina bezocht het afgelopen weekend het oosten van het land. De minister van Regionale Ontwikkeling, tevens één van de ondervoorzitters van de Partij maakte ook deel uit van de delegatie.
In Moengo vond op zaterdagochtend de eerste gedecentraliseerde hoofdbestuursvergadering plaats. Hiermee is vorm en inhoud gegeven aan een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie van de partij om overlegmomenten, met name hoofdbestuursvergadering niet alleen in Parmaribo te houden maar ook te decentraliseren. Aan Marowijne, met name Moengo viel dus de eer te beurt de eerste gedecentraliseerde hoofdbestuursvergadering te hosten. Voorafgaand aan de hoofdbestuursvergadering vond op vrijdagavond een werkoverleg plaats met vertegenwoordigers van de structuren van regio Moengo en omgeving.
Dezelfde delegatie heeft op zaterdag 14 april jl. op uitnodiging van partij structuren te Frans Guyana een krutu met vertegenwoordigers van de plaatselijke kern belegd.
De voorzitter en de bestuursleden informeerden het gehoor over de plannen en activiteiten van de vereniging. De boodschap van de structuren, is zeer enthousiast, nuttig, positief, maar bovenal leerzaam overgekomen. Het is als een welkome stimulans ervaren om eensgezind, vastberaden en liefdevol te werken om de partij voldoende glorie en glans te geven. Unaniem is men het erover eens dat de partij de nodige slagkracht moet ontwikkelen, breed gedragen moet worden, in de actualiteit moet blijven en dus meer dan ooit zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn. In dit kader zijn concrete aktiepunten en werkafspraken gemaakt. De voorzitter herinnerde de partijgenoten aan de noodzaak om lering te trekken uit het verleden, vergevingsgezind te zijn en vooral hun inzet te vergroten om aan de verwachtingen en verantwoordelijkheden te voldoen.
Voorafgaand aan de oversteek naar Frans Guyana hebben voorzitter Asabina en Minister Dikan korte gesprekken gevoerd met de straatventers, de marktverkopers en de taxichauffeurs over wonen en werken in Albina.
De partij is bijzonder tevreden met de startbijeenkomsten in het oosten van het land en
bezoekt de komende periode, mede in het kader van haar lustrumviering op 29 april a.s. diverse gebieden.