Vrijdag 22 februari 2019

Ondanks dat we door verschillende gebeurtenissen in de wereld in onze gedachten blijven vasthouden dat religie en de verschillende leerstellingen daaraan gekoppeld, voor heel veel botsingen tussen mensen hebben gezorgd en nog steeds zorgen, kunnen we zeggen dat we in Suriname in de schoolbanken al jaren geleerd wordt hoe we hiermee moeten omgaan.
Wij worden geleerd dat je anderen met respect moet behandelen en respect moet opbrengen voor de meningen/opvattingen van anderen, zo ook hun geloofsovertuigingen. We worden ook al jaren geleerd dat je geen haat moet prediken en ook niet moet discrimineren. Maar toch heb je mensen met een nul van een verstand om dit niet te verstaan.
Al enkele weken circuleren filmpjes op social media (Facebook) waarin een groep jongeheren uit hoofde van een religieuze beweging en leerstelling mensen die tegen hun leerstellingen ingaan disrespectvol bejegenen. Die heren vertonen duidelijk geen respect voor de meningen en overtuigingen van anderen. Als we nu kijken naar onze samenlevingsvorm dan kunnen we zeggen dat het concept hoe om te gaan met religies/ meningen of opvattingen van anderen binnen ons onderwijs heeft gewerkt. Het heeft gezorgd voor rust binnen onze samenleving en dat we als religieuze gemeenschappen broederlijk naast elkaar kunnen leven. Zo kennen we al jaren geen grote religieuze calamiteiten in het land. We hebben wel nog grote meningsverschillen, dat mag en kan, want niet een ieder denkt als de ander.
Maar dat deze jongeren nu nog in 2018 middels een geloof maffia in Suriname komen spelen of dat wenst uit te hangen en zo de orde aan het verstoren zijn, geeft aan dat ze geen kaas hebben gegeten van onze samenlevingsvorm. Dit is dan reden genoeg om ze met hun hele leerstelling het land uit te zetten of om ze daarmee in een correctie centrum op te nemen. Religieuze spanning is geen Surinaams ding. Niet omdat religie voor heel veel spanning zorgen in andere delen in de wereld, moeten wij dat ons eigen maken. Nee! Laten we het voorbeeld zijn en blijven. Een ieder heeft eens verschil van mening, maar laat dit verschil niet voor ergere spanning zorgen. Laten we dat wat we in de schoolbanken meekrijgen hooghouden. Als je dat niet weet dan is het nu tijd voor jou om je aan te sluiten bij een van onze scholen.
Je mag met zoveel geweld en of zoveel argumenten komen om de oude bestaande religie-systemen af te wijzen, het totaal wegbannen zal niemand lukken. Is al sinds de ontwikkeling van de redelijke mens duizenden jaren geleden geprobeerd door de vroegere mens, tot aan de dag van vandaag, maar helaas, het is nog niemand gelukt de bestaande religies uit de wereld te krijgen. Zelf grote denkers van de moderne tijd hebben geprobeerd zonder het gewenste resultaat, ze staan er nog rechtovereind. Dus laten we leren vreedzaam te leven met de dingen om ons heen in het dagelijks leven. We zullen de verschijnselen blijven zien, ook al heb je jezelf bevrijdt uit al die systemen, ze zullen blijven bestaan. Heb gewoon respect voor een ieder en alles!
Dat mensen niet kunnen begrijpen dat het leven in Suriname ondanks onze manco’s anders is, geeft aan dat deze mensen hun kennis elders halen, in een ander land hebben gewoond en hier zeer waarschijnlijk niet op school hebben gezeten. Want we mogen alles zeggen maar het staat vast dat er in de Surinaamse schoolbanken er alles aan wordt gedaan om de gedachten van respect voor elkander, respect voor elkaars culturen, religies, meningen enz. aan onze kinderen bij te brengen. Als jij dat niet wilt begrijpen en dan nog met het idee loopt om te rebelleren tegen de bestaande religieuze systemen in het land, i.p.v. de rust te behouden in de samenleving, moet je ook openstaan voor de consequenties.

Furgél Hek
Cultuurwetenschapper, journalist en schrijver in spé