Donderdag 21 maart 2019

Minister Joan Dogojo, van Sport- en Jeugdzaken, heeft het beleidsdocument “Uitgifte Sportmaterialen” in ontvangst genomen van de onderdirecteur Sport Accommodaties en Ruimtes van het ministerie, Radj Ramdas. Het Ministerie zet zich in om de juiste faciliteiten te bieden, zodat sporten en bewegen zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, ziet het ministerie het als haar taak om met de beschikbare middelen ervoor te zorgen, dat die zo evenredig mogelijk verdeeld worden onder de behoeftige sportorganisaties. Het beleidsdocument zal hierbij ondersteunend zijn.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor het ontvangen van sportmaterialen moet zowel aantoonbaar als ondersteunend zijn aan, enerzijds het beleid van het Ministerie en de doelstelling van de organisaties anderzijds. Op de website en de facebook pagina van het Ministerie, zullen de voorwaarden duidelijk geplaatst worden voor de samenleving. Het Ministerie zal dit beleid stelselmatig evalueren om na te gaan, in hoeverre de beoogde doelen daadwerkelijk gehaald worden.

Meer Binnenlands Nieuws