Dinsdag 14 mei 2019

1 Autowerkplaats Van Pettenpolder veroorzaakt jaren ernstige overlastOmwonenden zijn ten einde raad

Aan de Van Pettenpolder in het district Nickerie is vanaf het laatste kwartaal van 2009 een ondernemer N.K. actief in het repareren van auto’s. Daarbij wordt er enorm veel overlast veroorzaakt, werd aan Dagblad Suriname meegedeeld. Zo ervaren de omwonenden niet alleen hinder van de slijp- en boorwerkzaamheden, maar ook van de onregelmatige werktijden, waarbij er vaker tot laat in de avond wordt gewerkt. De sterk ruikende diesel en lasrook zijn eveneens een ellende waar de buurtbewoners een eind aan willen brengen. Zij vrezen bovendien voor brandgevaar door de aanwezigheid van een container met daarin diverse materialen en gassen. Voor hen is dit een duidelijk signaal van een onhygiënische situatie en overtreding van de Hinderwet. Alhoewel de omwonenden de districtscommissaris (dc) van Nickerie meerdere malen hebben ingelicht over deze situatie, is er geen verandering opgetreden. Daardoor zijn de buurtbewoners ten einde raad. Dagblad Suriname trachtte wat helderheid te krijgen bij dc Wedprekash Joeloemsingh, echter was hij niet bereikbaar voor commentaar.

KSR