Zaterdag 20 april 2019

August Boldewijn

August Boldewijn

‘Het wijzigen van de verkiezingsdatum kan slechts bij bijzondere omstandigheden plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een staatsgreep of wanneer de noodtoestand is afgekondigd in het land’, legt bestuurskundige August Boldewijn uit in gesprek met Dagblad Suriname. De partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, is voornemens een verzoek in te dienen bij de president en De Nationale Assemblee voor het vervroegd laten plaatsvinden van de verkiezingen in 2020. Volgens de partijvoorzitter zou het goed zijn om de verkiezingen twee maanden eerder, in maart, te houden. Als argument wordt aangedragen de maand ramadan, dat te midden van de verkiezingen komt te liggen in het komend jaar.

Verkiezingen grondwettelijk vastgesteld
De bestuurskundige wijst erop dat de verkiezingsdatum een kwestie is die grondwettelijk is vastgesteld. En deze kan niet zonder meer vervroegd worden. Slechts bij bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld bij een staatsgreep of het afkondigen van een noodtoestand. Het eventueel wijzigen van de verkiezingsdatum betreft een aangelegenheid van de regering die dit voorstel aan het parlement voorlegt. Het parlement zal zich verder hierover buigen. Verder is het ook zo dat er slechts 15 maanden resten naar de verkiezingen toe.

Consequenties politieke partijen
Boldewijn zegt met klem dat niet uit het oog verloren moet worden dat het eerder doen plaatsvinden van de verkiezingen consequenties met zich zal meebrengen voor de verschillende politieke partijen. Al die politieke partijen bereiden zich voor naar de dag van de verkiezingen toe. Ook kan onderstreept worden dat de verkiezing een volksgelegenheid is, een nationale aangelegenheid. ‘Het hele volk heeft ermee te maken.’

Religieuze tegenover nationale aangelegenheid
Het argument voor het vervroegd laten plaatsvinden van de verkiezingen vanwege een religieuze reden, staat zwakjes tegenover een nationale aangelegenheid. ‘Het is niet toepasselijk.’ Boldewijn, die heel voorzichtig zijn woorden uitkiest, legt uit dat doorgaans een deel van de belijders van een bepaalde religie deelneemt aan de ramadan. Terwijl daartegenover de verkiezingen een volksaangelegenheid betreft, waar het totaal volk mee te maken heeft.

Asha Gajadien-Bhagwat