Vrijdag 20 april 2018

Leden van de Surinaamse Politiebond, Sergio Gentle (l) en Mielando Atompai (foto: Kavish Ganesh)

Leden van de Surinaamse Politiebond, Sergio Gentle (l) en Mielando Atompai (foto: Kavish Ganesh)

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft geen uitnodiging ontvangen om de bevordering van de ruim 105 politieambtenaren te mogen bijwonen. Twee leden van de bond, Mielando Atompai en Sergio Gentle (die ook een bevordering kregen), waren wel aanwezig om hun collega’s/leden van de bond te ondersteunen. “Wij zijn niet uitgenodigd door de korpsleiding. Dat vinden wij ook niet erg. Wij praten ook niet meer met ze”, zei Atompai. Korpschef Agnes Daniel stelt niet degene te zijn die de gastenlijst samenstelt. “Er is niets aan de hand. Het kan zijn dat ze zijn overgeslagen. Op zich, als zij niet zijn uitgenodigd, en ze toch zijn geweest, is het heel fantastisch. Dat geeft aan dat zij zich betrokken voelen bij het gebeuren binnen de organisatie.”

De korpschef heeft gisteren duidelijk aangegeven dat de bevordering van de 105 politieambtenaren, haar laatste formele handeling was. Voor Atompai is dit geen reden om te feesten. Het is een lid van het korps dat eruit gaat. “Maar als je moet kijken naar wat zich allemaal heeft voorgedaan, zeg ik: ‘wat wij daar ook zetten, zal maken dat het beter gaat’. Zelfs een tas zou het beter doen”, meent het bondsbestuurslid.

Op een aantal overlegmomenten met het bevoegd gezag is er volgens Gentle aangegeven dat de bond bereid is nuanceringen aan te brengen. “Degene die dus nu plaatsvervangend korpschef is, gaat in de functie van waarnemend korpschef (commissaris Antonio Chin, red.)”, stelt Gentle. Er zijn nog overlegmomenten in de planning voor de verdere invulling van het managementteam. Als er geen geld is, zijn politiemannen altijd vindingrijk geweest, vindt Atompai. Geld als reden voor het huidige criminaliteitsvraagstuk zou volgen hem niet correct zijn. “Politieambtenaren hebben altijd hun best gedaan om zaken gedaan te krijgen. Als men steeds de mensen blijft demotiveren, wat verwacht men dan? Bijna de helft van KPS loopt achter op bevorderingen. Er zijn mensen die keihard hebben gewerkt en erbuiten zijn gelaten. Je kunt niet doen wat je hebben wilt, maar op termijn komt het wel goed”, meent hij.

De gemiddelde politieman is volgens Gentle gedemotiveerd. Het gaat dan niet om geld. “Wij hebben ook periodes gehad waar er geen geld was. Wij hebben geen wensenpakket op tafel gelegd als meneer Valies. Wat wij op tafel hebben gelegd, zijn rechtspositionele aangelegenheden. Het zijn zaken die binnen de administratie kunnen worden afgehandeld, maar dat lijkt een probleem te zijn”, legt Gentle uit. Als de beleidsmakers niet inzien dat de demotivatie is ingeslagen in de organisatie, en de organisatie failliet is qua motivatie, integriteit en moraal, is het einde volgens Gentle zoek. “Dan mogen wij als samenleving wel bang zijn ja.” Eén korps met zoveel ontevredenheid is volgens Atompai geen goed nieuws voor Suriname.

Kavish Ganesh