Woensdag 23 januari 2019

Rechter stelt alle strafzaken uit

De arrestant Arno G. heeft zich dinsdag vreselijk misdragen in de rechtszaal. Kort voordat de zaak van deze arrestant in behandeling zou worden genomen door kantonrechter Rewita Chatterpal was Arno naar het toilet. Hij heeft aldaar zijn behoefte gedaan. Toen hij uit het toilet kwam, was zijn lichaam vanaf zijn gelaat tot zijn geslachtsdeel bespeurd met ontlasting. De verdachte liep via de wachtruimte naar de rechtszaal. Op een gegeven moment bewapende hij zich met een ijzeren staaf die in een kleine ruimte was geplaatst. De parketwachters probeerde de man te overmeesteren, maar het gelukte hen niet. Later toen de verdachte tot bedaren kwam, gaf hij zich over aan de parketwacht en werd hij terstond afgevoerd. Vanwege de stank in de zaal heeft de rechter alle strafzaken, die nog moesten volgen, uitgesteld. De arrestanten werden allemaal na de mededeling van de rechter afgevoerd.

Saskia Bandhan