Woensdag 22 mei 2019

Onderdirecteur Rowan Noredjo van het ministerie van Arbeid zegt dat via arbeidsbemiddeling werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Afhankelijk van de vacatures die binnenkomen en de aanmeldingen van werkzoekenden wordt er bemiddeld. Uiteindelijk neemt de werkgever de beslissing of de keuze valt op een kandidaat. De mogelijkheden voor academici is een vraag die door werkgevers beantwoord moet worden, want het ministerie van Arbeid heeft een faciliterende rol. Noredjo zegt dat het ministerie afhankelijk is van de input van het bedrijfsleven in het algemeen.

De dienst die het ministerie van Arbeid aanbiedt, is gratis. Dit, in tegenstelling tot de diensten van particuliere organisaties. Werkzoekenden kunnen zich registreren. De organisatie streeft ernaar om de matching steeds beter te laten plaatsvinden. In Nickerie is er ook een afdeling Arbeidsbemiddeling, waar werkzoekenden zich kunnen registreren. Noredjo onderkent dat vooral academisch geschoolden in Nickerie minder eenvoudig aan een baan kunnen komen. Zelf zegt hij ook van Nickerie te zijn en dat het probleem herkenbaar is. “De mensen die zijn afgestudeerd aan de Adek willen meestal dan ook niet terug naar Nickerie”, zegt de onderdirecteur.
Het ministerie heeft het voornemen om de registratie van werkzoekenden en vacatures te digitaliseren, zodat men vanuit elke locatie in het land kan reageren. Op deze manier wil het ministerie de dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers verbeteren.

RB