Donderdag 19 juli 2018

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft in afzonderlijke besprekingen met zowel de kipproducenten als de importeurs van kip laten doorschemeren dat voor de gehele kipsector de standaard verheven zal worden tot een technisch voorschrift, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) is zeer content met deze stap van het ministerie. Voorzitter Nemchant Kanhai stelt dat het een goede stap is in de richting van het beter structureren van de kipsector. “Wij moeten ook een keertje standaardiseren. Anders sturen mensen alles wat zij willen hier naar toe. Als jou kip eenmaal bevroren is, moet je het bevroren verkopen. De winkeliers ontdooien het vaak om kleinere verpakkingen te maken. Dat is gevaarlijk. Vooral bij de Chinese winkels speelt dit. De etikettering is ook een issue waarnaar gekeken moet worden. Soms zie je kipverpakkingen met alleen maar Arabische opschriften. Wij vermoeden dat het gewoon afgekeurde spullen zijn die hiernaartoe worden geïmporteerd. Ook moet de verpakking doorzichtig zijn. Je moet de kip en kipdelen door de verpakking heen kunnen zien”, zegt Kanhai.

De standaardisering zal ook voor lokale producenten en verwerkers moeten gelden. Kanhai noemt als voorbeeld verplichte vermeldingen van slachtdata, hygiëne bij het kweken van kip, herkomst van kip moet ook bekend zijn enz. De maatregel om de standaard te verheffen, is volgens het ministerie primair bedoeld om de gezondheid van de burgers te waarborgen. Zo heeft minister Ferdinand Welzijn benadrukt dat het ministerie zowel de belangen van de consument als de producenten in de gaten houdt. Er zullen binnen enkele maanden besluiten worden genomen, waarop de hele kipsector moet worden voorbereid. Overwogen wordt om hele kippen als importkip te beschouwen. Op grond van de Wet op Etikettering zal herverpakking van kipdelen niet worden toegestaan. Zowel de consumenten als de ondernemers zullen tijdig hieromtrent worden geïnformeerd. Verder is het streven erop gericht om de importheffing op kip en kipdelen naar het percentage van de regio te brengen. Vanuit de kipimporteurs is er een voorstel gedaan om een symposium te houden, waarbij er kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. Minister Welzijn heeft in zowel het overleg met de kipproducenten als de kipimporteurs aandacht gevraagd voor de voorbereiding op de drukke kerstperiode. Hij wees erop dat er geen schaarste mag ontstaan, maar dat er ook geen overschot van kip mag komen, zodat er kip moet worden gedumpt. ‘Kip moet overigens betaalbaar blijven’, vult minister Welzijn aan. Volgens de kipproducenten is er genoegzaam kip ingezet om te voorzien in de lokale behoefte. Wel hebben de kipproducenten de aandacht van de minister gevraagd voor het verlies, dat zij lijden in verband met de grote kipsterfte tijdens de grote droge tijd, die zich kenmerkt als de heetste periode. Er kunnen naar mogelijkheden gekeken worden om te investeren in moderne tunnelhokken, die de kipsterfte tegengaat. In het kader van het stimuleren van de lokale kipproductie zal er ook gekeken worden naar leningen vanuit de Islamic Development Bank (ISDB) om grondstoffen te importeren voor het produceren van goedkoper voer. De kipproducenten hebben voorgesteld om te investeren in voederrijst, die de kostprijs van kip aan de lage kant zal houden.