Zaterdag 21 juli 2018

De Associatie Pluimveesector Suriname (APSS) wil trachten de Surinaamse bevolking bewust te maken van wat er in de pluimveesector gebeurt. De lokale pluimveesector is tot op heden zeer kwetsbaar. “Het is niet realistisch te verwachten dat in de huidige economische situatie van het land, de overheid onze sector zal subsidiëren. Het is daarom zaak om de sector te verstevigen, door maatregelen te treffen die de overheid geen geld kosten, maar integendeel meer geld in het laatje brengen. De eerste stap in de goede richting is het verhogen van de invoerrechten op importkip naar 40%. Daarnaast moet een einde komen aan de import van kipdelen. Wanneer er uitsluitend hele kippen uit het buitenland geïmporteerd worden, kan de lokale pluimveesector de concurrentie beter aan. De kipdelen worden door het exportland beneden de kostprijs aan de opkopers aangeboden, omdat er in het eigen land geen markt voor bestaat. Grote Surinaamse en parastatale bedrijven, alsook multinationals die in ons land opereren, moeten gestimuleerd worden om lokaal geproduceerde kip te gaan gebruiken. Wij denken hierbij bijv. aan onze National Carrier, de SLM, Staatsolie, IAM Gold etc. De Horeca in Suriname zal ervan overtuigd moeten worden dat de lokaal geproduceerde kip vanwege het feit dat ze altijd vers aangeleverd kan worden, veel smaakvoller is dan de buitenlandse. Er zijn al fastfood bedrijven, zoals Mac Donalds, KFC en Popeyes die helemaal of gedeeltelijk zijn overgestapt naar Surinaamse kip. De voerfabrikanten moeten zich gaan toeleggen op een kwalitatief hoogstaand voer, dat constant van samenstelling is en elke test kan doorstaan. Dit wordt mogelijk wanneer men niet meer afhankelijk is (of slechts voor een klein deel) van buitenlandse componenten voor het samenstellen van het voer. Ook moet de prijs van het voer constant gehouden worden en onafhankelijk zijn van fluctuaties op de valutamarkt. Het vervangen van mais door voederrijst bijvoorbeeld, zal een grote stap in de goede richting betekenen. Voederrijst kunnen we namelijk lokaal produceren. lnputs voor de pluimveesector moeten invoerrechten vrij geïmporteerd kunnen worden. De voedselpakketten, die door de overhied verstrekt worden, zullen lokaal geproduceerde kip moeten bevatten. De supermarkten zullen genoegen moeten nemen met kleinere winstmarges. De pluimvee-industrie in Suriname moet bij wet beter beschermd worden. Er bestaan standaarden die gelden voor bijvoorbeeld etikettering, pluimvee en pluimveedelen, pluimveevoer en voeringrediënten en tafeleieren die sinds 2O14 en2O15 goedgekeurd zijn, maar in de praktijk nog steeds niet gebruikt worden. Deze standaarden moeten tot technisch voorschrift verheven worden, voordat ermee gewerkt kan worden.” De APSS werkt intensief samen met het ministerie van LVV en het ministerie van Hl&T en andere belanghebbenden om bovengenoemde punten binnen afzienbare tijd te realiseren.