Woensdag 23 januari 2019

Directeur Anuskha Ramesar- Gopalrai van het Algemeen Oudedagvoorzieningsfonds (AOV), werktak van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), geeft aan dat de AOV-gelden sedert afgelopen vrijdag 18 mei 2018 zijn gestort. Zij zelf heeft van een aantal AOV’ers mogen vernemen dat men sedert vrijdag is uitbetaald. “Waarschijnlijk kan het zijn dat alle banken niet simultaan de overmakingen hebben gedaan”, zegt Ramesar- Gopalrai. “Echter hoeft geen enkele AOV’er zich onzeker te voelen, aangezien deze uitkering elke maand gegarandeerd is. Ik begrijp niet hoe er individuen zijn die paniek zaaien in de samenleving. Wij krijgen dit ook te horen via de telefoontjes, op straat en wanneer de mensen naar ons toekomen. De betaling vindt tussen de tweede en de derde week plaats. De mensen hoeven dus helemaal niet ongerust te zijn maken en kunnen gerust elke maand uitkijken naar hun AOV, aldus Gopalrai.

Ook ten aanzien van de moni karta verloopt alles voor 100% goed, stelt de directeur. “Soms zijn er uitzonderlijke gevallen waar naasten de AOV’er hebben opgelicht, echter proberen wij dit gelijk aan te pakken.” Overall is het moni karta project een geslaagd project en krijgt het ministerie vanuit het veld goede geluiden te horen. “Het is een innovatief proces en niet alle personen hebben hetzelfde tempo, omdat men nog moet wennen aan dit proces. Indien men behoefte heeft aan die begeleiding kan men onder andere terecht bij de diverse instanties of personen, zoals Surinaamse Postspaarbank of AOV-kantoor.” Gopalrai stelt ook frequent poolshoogte te nemen onder de samenleving en geeft aan dat de geluiden tot nog toe zeer positief zijn.

NK