Vrijdag 24 mei 2019

1Geen enkele reden om Gersie te ontslaan (Copy)De econoom Anthony Caram is heel duidelijk wat betreft het ontslag van de governor van de Centrale Bank van Suriname. ‘Gersie werd ontslagen of min of meer gedwongen om ontslag aan te vragen. Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok. Er is geen enkele reden voor het ontslag van Gersie. Met onze inlichtingendiensten en het NII kan je allerlei mooie redeneringen verwachten, waarbij wordt aangegeven: ‘de man heeft dit en dat gedaan’. Maar in macro-economisch beleid zie ik geen reden.’

Tekort aan kasmiddelen
Volgens Caram is het duidelijk dat de Staat kampt met een tekort aan kasmiddelen. ‘De overheid heeft geld nodig. Centrale banken hebben de plicht om ervoor te zorgen dat er stabiliteit is in de waarde van het geld. Het wordt, omdat er al zoveel geleend is, steeds moeilijker om geld te lenen. De Centrale Bank van Suriname dient te streven naar stabiliteit van de Surinaamse munt. Geld lenen schept op korte termijn een schijn van verlichting, maar zorgt voor problemen op lang termijn.’

Suriname zal nog armer worden
Volgens moderne economische opvattingen mag de minister van Financiën geen aanwijzingen geven aan de Centrale Bank. En mag de regering geen krediet opnemen bij de Centrale Bank. De regering heeft weliswaar onder Gersie niet geleend bij de Centrale Bank. Er werd uitgeweken naar commerciële baken. Lenen bij commerciële banken wordt door de regering niet beschouwd als geldschepping.

Nieuwe Bankwet
Er ligt een nieuwe bankwet in de ijskast. Deze wet wordt door de machthebbers gezien als een verzwakking van de politiek ten opzichte van de Centrale Bank. En daar zitten de machthebbers niet op te wachten.

HD