Woensdag 23 januari 2019

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho

De Islamic Development Bank (IsDB) heeft het project waarbij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een grote rehabilitatie en bouwwerkzaamheden zou ondergaan, beëindigd. Het project, dat met een initieel bedrag van USD 70 miljoen was gefinancierd, blijkt achterhaald doordat het ontwerp van het ziekenhuis afwijkt van de afspraken die gemaakt zijn met de bank. IsDB heeft de beslissing schriftelijk meegedeeld aan Suriname. Dit project valt binnen het transformatieproces, waarbij het ziekenhuis zou worden getransformeerd tot een medisch centrum. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho geeft aan dat het besluit van de IsDB ontzettend slecht is voor ons land en in het bijzonder voor de gezondheidszorg. “Al geruime tijd waren er signalen dat er een ernstig probleem op komst was met dit project voor de bouw van een Academisch Medisch Centrum in ons land.” Volgens de politica waren er reeds in december 2017 bij een bezoek van de bank aan ons land wanklanken, omdat zoals het nu blijkt het gehanteerde ontwerp niet in lijn was met het ontwerp, dat als basis van de overeenkomst had gediend. De bank eiste toen al het herschrijven van het project. “Dit soort gedragingen van ons als Surinaamse partner roepen gelijk beelden op van mogelijke intenties voor corruptie en ondeskundigheid. Een voorbeeld hiervan zien wij ook in het project met het Opec Fonds voor Internationale Ontwikkeling voor de 7 RGD-poli’s. Excuses dat het ten gevolge van de inflatie etc. zou zijn, zijn niet valide”, vindt Del Castilho. Al deze projecten worden in USD en Euro’s vastgelegd en inflatie heeft daar dus geen effect op. Er zijn zelfs rechtszaken aanhangig gemaakt tegen het ministerie van Volksgezondheid, betreffende toezicht op de bouw van de 7 nieuwe RGD-poliklinieken, waardoor de overheid tot betaling wordt gedwongen. Het is jammer dat het beleid van non-transparency structureel onze gezondheidszorg kapotmaakt, zich nu ook internationaal vertaalt met als resultaat dat gerenommeerde instituten zoals de IsDB geen zaken meer met ons willen doen.

Surinaamse gezondheidszorg weer de dupe
Als het nu intenties voor corruptieve handelingen zijn of miscommunicatie aangaande het ontwerp, de Surinaamse gezondheidszorg is er de dupe van. De Surinaamse burger is er slachtoffer van en wij als land zien andermaal deuren die de toegang tot fondsen voor onze ontwikkeling bieden, voor lange tijd dichtgaan. De politica zegt dat alvorens overeenkomsten gesloten worden, je heel goed bekend moet zijn met de cultuur van de organisaties waarmee je in zee gaat, de structuur en de processen, de do’s en don’ts. “Wij zien elke keer weer dat er ook veel schort aan de standaarden en transparantie in de procurement processen bij deze regering en aan haar gerelateerde instanties, met name in deze bij onze ziekenhuizen. Wij vinden het heel erg dat het AMC nu ook van de baan is, want het zou in onze samenleving niet alleen bijdragen aan de reguliere patiëntenzorg, maar tevens ook een belangrijke rol moeten spelen in de opleiding van medische specialisten. DA’91 is voorstander van een AMC, omdat naast het reeds genoemde het ook de plaats is waar er wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs vormgegeven wordt”, aldus Del Castilho.

NK