Zaterdag 21 juli 2018

1 Ambtenaren blij gemaakt met SRD 500 koopkrachtversterkingIn het kader van de implementatie van de resultaten voortvloeiende uit de besprekingen met de vertegenwoordigers van de diverse vakorganisaties, is na ampele overwegingen zijdens de regering besloten om over de periode augustus tot en met december de koopkrachtversterking van alle landsdienaren en aan hen gelijkgestelden op te trekken van SRD 100 naar SRD 600. Dit staat in een rondschrijven van de ministers van Financiën, Gillmore Hoefdraad, gericht aan alle ministers. Hierdoor krijgen de landsdienaren, met uitzondering van de onderwijsgevenden, een extra SRD 500 in het loonzakje.
De ambtenaren hebben in april, mei en juni SRD 375 netto per maand ontvangen. Dit bedrag wordt opgevoerd voor de resterende maanden van dit jaar. De SRD 100 die sinds vorig jaar gegeven wordt, blijft ook gehandhaafd. Het komt dan op een netto koopkrachtversterking van totaal SRD 600 per maand.

Minister Hoefdraad heeft in het schrijven de collega ministers gevraagd om medewerking te verlenen deze middelen op de begroting beschikbaar te stellen. Het bedrag van SRD 500 zal maandelijks apart worden opgebracht op het salarisstrookje en uitbetaald worden gedurende de periode augustus tot en met december luidt de verdere instructie van de Financiënminister.