Woensdag 23 januari 2019

Ambtenaar HIHet is niet uitgesloten dat de ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) maatregelen zullen treffen tegen een ambtenaar van HI&T, die tijdens zijn dienstreis gedurende twee weken in het buitenland het ministerie heeft opgezadeld met telefoonkosten van SRD 130.000. Deze kwestie werd gisteren tijdens de openbare commissievergadering tijdens de behandeling van de Comptabiliteitswet naar voren gebracht door waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. De politicus haalde aan dat conform de Comptabiliteitswet deze landsdienaar door de overheid verplicht moest worden om dit bedrag terug te storten in de staatskas, maar dat het niet is gebeurd. Hij ziet juist dat de persoon in kwestie verder wordt geaccommodeerd. “De minister dient conform de Comptabiliteitswet daarvoor te waken, maar in de praktijk zien wij dat niet”, aldus de VHP’er.

Hoefdraad deelde na aandringen van Gajadien mee dat hij van zijn collega Tsang heeft begrepen dat de ambtenaar in kwestie is aangesproken en het gebruik van diensttelefoons verder binnen het ministerie is verduidelijkt. Indien er interne maatregelen tegen de ambtenaar worden getroffen, zal hij dat op een ander moment ook doorgeven aan het college. Gajadien merkte op dat hij door kan gaan met het opsommen van voorbeelden waar de overheid nalaat wettelijke regels correct na te leven. Hetzelfde gebeurt ook met het trekken van middelen door ministeries uit bankrekeningen, zowel bij de Centrale Bank van Suriname als de lokale banken. Dat is volgens hem ongehoord. Hoefdraad stelde hierover een onderzoek te hebben ingesteld.

FR