Donderdag 21 maart 2019

1 Artikel Locomotorius 17 maart 2018,Het is niks nieuws dat jong en oud, wereldwijd, steeds minder bewegen. Over de gehele levensloop. De oorzaken hiervoor zijn ons allen bekend; de beschikbaarheid van de auto, waardoor mensen minder lopen, en de sociale media waardoor men er minder ‘op uit’ hoeft te gaan. Ook overgewicht komt steeds meer voor en ook dat leidt tot minder bewegen. De kans op aan overgewicht gerelateerde aandoeningen, neemt daarmee toe. Het overgrote deel van de Surinaamse samenleving heeft te kampen met overgewicht. En dan met name een te grote buikomvang. Alcohol, frisdrank, wit brood, bami, dikmakers bij uitstek, zijn zeer geliefd onder jongeren en ouderen. De groeiende inactiviteit is alarmerend omdat lichamelijke activiteit belangrijk is voor lichaam en geest. Door te bewegen verkleint u niet alleen de kans op het krijgen van hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, maar ook op suikerziekte type 2. Het is toch verschrikkelijk dat onze kleine bevolking thans 800 nierdialysepatiënten telt. In vergelijking met vorig jaar, is het aantal verdubbeld. Er zijn thans jonge Sranangmangs van 40 jaar die alleen nog maar in leven blijven omdat ze enkele keren per week, verbonden worden met een nierdialyseapparaat. De vraag is: wat doet het Ministerie van Volksgezondheid hieraan? Zou biologische voeding niet betaalbaar moeten worden gemaakt? Zouden er niet meer sportfaciliteiten moeten worden gerealiseerd? Zou onze jeugd niet vaker gymlessen moeten volgen? Iets dat niet alleen goed zou zijn voor hun lichaam, maar ook voor de ontwikkeling van hun hersenen. Er rijst nog een andere belangrijke vraag. Zou er niet veel meer geïnvesteerd moeten worden in preventie, door middel van een doelgerichte educatie? Af en toe een dagje hieraan besteden, legt geen zoden aan de dijk. Er zijn in de afgelopen jaren, tal van gezondheidsonderzoeken onder de Surinaamse bevolking gedaan. Er zijn schrikbarende cijfers gepresenteerd. Hoe het gesteld is met de gezondheid van de Surinamers.

We zouden mogen verwachten dat de interventies die gepleegd worden om de slechte gezondheidssituatie van de burgers te keren, hun vruchten zouden afwerpen. Niets is minder waar. Zoals we reeds aangaven, zien we een verdubbeling van het aantal nierdialysepatiënten. Blijkbaar gaat er ergens toch iets mis. Het is triest te moeten constateren dat al die onderzoeken ons geen stap verder hebben gebracht. Symptoombestrijding levert niks op. Men moet het probleem bij de wortel aanpakken. O.a.pillen helpen op korte termijn, maar bieden op de lange termijn ook geen oplossing. De overheid zou zich best wel meer moeite mogen getroosten om betere beleidsplannen te maken, die tot doel hebben de verslechtering van de gezondheidssituatie in Suriname, een halt toe te roepen.

Meer sporten, meer bewegen en gezonder eten zal ons geen windeieren leggen. Tip van Locomotorius: ga naar iemand toe in plaats van hem of haar te bellen of sms-en. Loop wat vaker in plaats van de auto te nemen. Zorg dat u niet te dik wordt. Want dan is bewegen ook veel prettiger. En als u zorgt u voor iemand anders die zelf niet zoveel meer kan; help diegene dan om ook lichamelijk actief te blijven. Hun lichamelijke en mentale fitheid, varen er wel bij.

LOCOMOTORIUS, sportmedisch trainingscentrum
Wekelijkse rubriek m.b.t. vitaal ouder worden
Adres: Mr. H.J. Heylidystraat nr. 4 te Zorg en Hoop
Tel.: 8502091 / 400452
Website: www.fysiotherapiefitnesssuriname.com
E-mail: fitprogram4you@yahoo.com
John Kiesel en Ricardo Bhola

Meer Binnenlands Nieuws