Dinsdag 11 december 2018

Sergio Akiemboto

Sergio Akiemboto

Suralco is inmiddels niet meer actief in de mijnbouwsector van Suriname. De multinational heeft echter heel wat gebieden geëxploreerd, maar niet gemijnd. Er waren gebieden (met bauxiet) in kaart gebracht, die voor Suralco zelf niet interessant waren om te mijnen. Voor staatsmijnbouwbedrijf Grassalco NV, zijn volgens directeur Sergio Akiemboto, toch nog enkele belovende mogelijkheden. “In ons onderzoek hebben wij gezien dat er bedrijven zijn die bauxietvoorraden opkopen voor verwerking. Bij elkaar geteld is er nog ongeveer 3,6 miljoen ton aan bauxiet dat ligt en nog gemijnd kan worden. Niet interessant voor Suralco, vanwege de kwaliteit en het volume. Als staatsbedrijf staan wij niet te springen om rauw materiaal te exporteren. Wij willen het liefst hier verwerken”, stelt Akiemboto. Er wordt intussen een studie losgelaten op de rendabiliteit van het exporteren van bauxiet. Hier is er ook al ruim US$ 250.000 aan uitgegeven. Tegen eind eerste kwartaal 2018 dient de studie te zijn afgerond.

Akiemboto spreekt vooralsnog over Coermotibo (Moengo) en op lange termijn Nassau. Hij sluit West-Suriname hierbij uit. Er wordt vooralsnog gekeken naar het oostelijk deel van Suriname, waar er nog restmateriaal te vinden is. Er is al een Duits bedrijf (afnemer) benaderd om mogelijke samenwerking mee op te starten. Er worden ook gesprekken gevoerd met lokale ondernemers, die in de sector hebben gewerkt. Voor Akiemboto is belangrijk het kostenplaatje. Indien de kosten hoog zijn (in vergelijking met de winsten) zal het bedrijf er liever niet mee beginnen. Akiemboto zegt dit ook, uitgaande van de steeds toenemende vraag naar aluminiumproducten. “In de bouwsector wordt aluminium gebruikt. De Amerikaanse fabrikant van trucks gebruikt ook aluminium. Dit zijn industrieën die aangeven dat de vraag naar aluminium zal toenemen. De uitdaging zit in de kostprijs en kwaliteit”, stelt Akiemboto.

Grassalco wil met deze stap de expertise binnen de bauxietsector, welke de afgelopen jaren is opgebouwd, koesteren. “Omdat ik nog altijd geloof dat de bauxietsector weer zal opkomen. Het is een kwestie van tijd. De machtige bedrijven hebben het gewoon onderdrukt, omdat zij afhankelijk werden van landen als ons”, stelt de CEO. Daarnaast denkt Grassalco hiermee nog werkgelegenheid te zullen creëren. Tenslotte gaat het ook om het verdienen van het buitenlands kapitaal met de export. “Ik denk niet dat wij dit als land moeten weggooien. Wij moeten klaarstaan. Men heeft vervanging bedacht, maar vervanging zal op termijn ook nadelige gevolgen hebben”, aldus de directeur. Hij baseert zijn uitspraken op zijn eigen visie.

Kavish Ganesh