Dinsdag 19 februari 2019

1Afgestudeerden slecht voorbereid op de wereld van werk. 2De stijgende jeugdwerkloosheid is één van de grootste problemen waarmee economieën en samenlevingen in de wereld van vandaag, zowel voor ontwikkelde als ontwikkelingslanden, worden geconfronteerd. OESO-enquêtes (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) suggereren dat zowel werkgevers als jongeren vinden dat veel afgestudeerden slecht voorbereid zijn op de wereld van werk. Het bereiken van waardig werk is een grote uitdaging. In veel landen blijven de informele sector en de traditionele plattelandssector een belangrijke bron van werkgelegenheid. Het aantal werknemers in kwetsbare banen bedraagt momenteel 1,44 miljard wereldwijd. De organisatie “International Community” (onderdeel van de Verenigde Naties) heeft een ambitieuze Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling opgesteld. In dit agenda staan onderwijs en opleiden centraal. Er zal aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van technische- en beroepsgerichte vaardigheden, het verwerven van technische en beroepsvaardigheden voor werk, fatsoenlijk werk en ondernemerschap, het elimineren van genderongelijkheid en het verzekeren van toegang voor kwetsbare groepen. In dit verband wordt verwacht dat de Technical and Vocational Education and Training (TVET) tegemoetkomt aan de vele eisen van economische, sociale en ecologische aard door jongeren en volwassenen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben voor (waardig) werk en ondernemerschap. TVET biedt ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden voor laag of niet geschoolde mensen, werklozen en ook “drop-out” studenten.

Het PTC is met het oog op bovenstaande zaken afgelopen vrijdag, 6 juli, gestart met activiteiten voor de World Youth Skills Day (WYSD) in Suriname ten behoeve van de leerlingen van de zesde klas van de L.D. Akselschool. Deze leerlingen waren uitgenodigd om diverse educatieve activiteiten te ontplooien. De leerlingen speelden eerst een spel, waarbij zij simpele vragen over het PTC aan de hand van afbeeldingen moesten beantwoorden. De vragen hadden betrekking op het belang van de diverse programma’s die het PTC verzorgt voor de samenleving. Hierna participeerden de studenten in verschillende mini-workshops variërend van het maken van vegetarische mayonaise tot experimenten over de werking van vloeibare zeep op oppervlaktespanningen. Deze experimenten vonden in de laboratoria van het instituut plaats. Op de overige vrijdagen krijgen tieners de gelegenheid kennis te maken met verschillende technische programma’s en beroepen. Jongeren kunnen zich via de website of telefonisch registreren voor deze activiteiten. Het PTC probeert met deze activiteiten de samenleving bewust te maken van het belang van technisch onderwijs voor de ontwikkeling van Suriname.

NK