Woensdag 24 april 2019

De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) van het Korps Politie Suriname is een afdeling die uitvoering geeft aan de door de verkeersrechter uitgesproken verkeersvonnissen. Zij zijn bevoegd om de veroordeelden van huis op te halen indien zij niet op tijd ertoe overgaan om de aan hun opgelegde boete vanwege het begaan van een verkeersovertreding te betalen, zegt hoofdpolitievoorlichting, Humphrey Naarden. Volgens Naarden behoort het ophalen van overtreders c.q. veroordeelden tot het structureel beleid van het KPS. De mensen die een veroordeling hebben van de verkeersrechter worden thuis opgezocht. Indien zij bereid zijn om de opgelegde boete terstond te betalen worden zij daartoe wel in de gelegenheid gesteld. Zij kunnen dan hun boete, tegen kwijting, voldoen bij de desbetreffende politieman. Op elk vonnis staat de opgelegde boete en de vervangende hechtenis vermeld, stelt Naarden. Hij heeft een geval meegemaakt, althans van zijn collega’s gehoord, dat een veroordeelde de politie aangaf dat hij geen geld had om de boete te betalen. Hij werd toen door de sterke arm meegenomen en overgebracht naar het huis van bewaring. Onderweg kwam de man tot het besef dat hij zou worden aangehouden voor het niet betalen van de boete. Hij heeft toen de politie gevraagd om hem naar een pinautomaat te brengen alwaar hij het geld heeft gecasht en terstond aan de politie heeft betaald. De man werd toen heengezonden omdat hij de boete had voldaan. Naarden doet een beroep op de samenleving om niet te wachten totdat de politie je thuis komt ophalen. Indien je een boete hebt gehad dien je deze op tijd te betalen; daardoor voorkom je heel veel ongerief voor je zelf en ook voor je gezin.

Saskia Bandhan