Dinsdag 19 februari 2019

Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Nirmala Maikoe, eiste maandag tegen elk van de drie verdachten, te weten: Rawsan C., Jordan T. en Rawie C. een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van 3 jaar. Aan deze verdachten wordt het verwijt gemaakt dat zij diefstal bij nacht hebben gepleegd uit een magazijn. De verdachte Rawsan was werkzaam voor de benadeelde. Op 15 juli 2017 werden de verdachten aangehouden met in hun bezit 20 dozen raamlijsten c.q. shutterbomen. De vervolging achtte diefstal tezamen en in vereniging wettig en overtuigend bewezen.

Advocaat Gregory Sitaram vond het strafvoorstel van de vervolging redelijk en verzocht de rechter om de bekennende verdachte Rawsan en Jordan conform te willen veroordelen. Ten aanzien van de ontkennende verdachte Rawie merkte de raadsman op dat er geen bewijs tegen deze verdachte is geleverd. Er is geen sprake van medeplichtigheid. De verdachte Rawie heeft zijn broer opgehaald, nadat zijn broer Rawsan, hem aangaf dat hij in een probleem verkeerde. De verdachte Rawsan was belast met het onderhoud van het magazijn. Hij zag op een dag een gat in de zinkplatenmuur en heeft toen op die bewuste avond het plan bedacht om een inbraak te plegen. Hij was samen met Jordan bezig te borrelen voor een winkel toen bij hem het idee opkwam om in te breken in de winkel. Hij belde daarna zijn broer Rawie op om hen op te halen. Rawie is toen op verzoek van Rawsan hem gaan ophalen met zijn busje. Ter plaatse aangekomen werden de goederen die in dozen zaten en in feite van diefstal afkomstig waren, in het busje ingeladen.

Het was half een in de ochtend. Volgens de raadsman zijn er vooraf geen afspraken gemaakt met Rawie. Hij blijft er bij dat er geen bewijs tegen Rawie is geleverd en dat hij vrijgesproken dient te worden. De magistraat stelde deze zaak uit en doet uitspraak op 19 februari. De verdachten werden allemaal aangezegd om aanwezig te zijn.

Saskia Bandhan