Vrijdag 24 mei 2019

Anand Biharie

Anand Biharie

Het feit dat Anand Biharie, voorzitter van de Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS), allerhande uitspraken via social media en de lokale media doet over het kort geding tegen de opschorting van de rechtswerking van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting, is niet in goede aarde gevallen bij de gedaagde tegenpartij. Volgens de advocaat van de Staat, Firoz Ishaak, wordt de rechter door deze handelingen onder druk gezet. “Dat is niet goed. Laat het over aan de rechter. Ga geen onzinnige dingen uitkraaien en verwachtingen bij mensen opwekken. Praten wil niet altijd zeggen dat je zinnige dingen zegt”, zegt Ishaak aan Dagblad Suriname. Hij vindt dat de juridische strijd met juridische feiten in de rechtszaal moet worden beslecht. Nadat de Staat op 7 maart gereageerd heeft op de eis van CPAS, heeft de stichting op 11 maart gerepliceerd op de aangehaalde punten van de Staat. Ishaak neemt het de eisende partij vooral kwalijk dat zij ondertussen delen van het antwoord van de Staat als niet valide en zwak heeft bestempeld op social media. “Als wij juridisch niet op alles zijn ingegaan, waarom heb je dan 15 pagina’s ingediend aan repliek?”, stelt Ishaak.

Datum uitspraak niet bekend
Uiterlijk 13.00 uur vandaag zal de Staat schriftelijk dupliceren. Volgens Ishaak is nooit door de rechter gezegd dat er op 13 of 14 maart uitspraak zal komen in deze zaak. “De rechter heeft gezegd dat wij de papieren, conclusies gaan uitwisselen. Uiterlijk 13 maart moet alles bij haar zijn, waarna zij de stukken zorgvuldig gaat bestuderen. Daarna pas horen wij wanneer er een uitspraak komt. De rechter moet voldoende ruimte krijgen”, stelt hij. De advocaat vindt dat hierdoor onnodig verwachtingen door CPAS zijn gecreëerd bij mensen. Vooral degenen die deze belasting niet hebben betaald, maar hoopten op een uitspraak op 13 en 14 maart. Daarnaast vindt hij het ondeugdelijk dat de CPAS niet voldoende ruimte wil bieden aan de tegenpartij en de rechter.

3 punten in 1 rekest samengedrukt
Ishaak vindt het rekest van de eisende CPAS op zich aan de andere kant ook verwarrend, omdat er tegelijkertijd verschillende zaken worden geëist. “Niet alleen de Wet Rij- en Voertuigenbelasting is onderwerp van het rechtsgeschil, maar er wordt ook gevraagd om de Wet op de Staatsschuld op te schorten en dan wordt er ook gesproken over een sociaal contract dat gesloten is tussen de regering en het volk. Uiteindelijk wordt de regering wanprestatie verweten. Drie punten zijn in één rekest samengedrukt. Dan komt hij met rapportages over koopkrachtdaling”, benadrukt de advocaat.

Biharie is geen advocaat
Ishaak benadrukt dat hij als advocaat gebonden is aan regels en zodoende onderhevig is aan het tuchtrecht. Hij vindt dat Biharie, die overigens geen advocaat is maar gemachtigde van de eisende partij, misbruik maakt van zijn positie doordat hij niet onderworpen is aan dezelfde regels. “Ik ben advocaat en werk met papier, waardoor ik niet zo openlijk inhoudelijk kan discussiëren over een zaak die nog bij de rechter ligt. Zolang de zaak dient bij de rechter, willen wij als advocaten niet doen aan stemmingmakerij. Iedereen, elk rechtzoekende, mag naar de groene tafel, maar houdt het correct”, aldus de advocaat.

CPAS: kantonrechter moet stichting gelijk geven
Op social media stelt CPAS in 6 punten dat de Staat zich niet kan beroepen op beleidsvrijheid, omdat de beleidsuitvoering de beschermde belangen van de burgers aantast. Ook vindt de stichting dat de Staat met eigen woorden erkent dat er sprake is van dubbele belastingheffing met het in stand houden van de government take. Verder wordt aangehaald dat de Staat niet begrijpt dat de CPAS haar bij de kantonrechter kan dagvaarden. De Wet op de Staatsschuld leidt tot aantasting van de beschermde belangen, de Staat pleegt wanprestatie tegenover de burgers en daarom begrijpt men ook niet dat het een onrechtmatige daad is. De CPAS trekt de conclusie dat de Staat de grondslagen, die de basis vormen van de vordering van CPAS, niet heeft weerlegd, waardoor de kantonrechter de stichting gelijk moet geven.

FR