Vrijdag 24 mei 2019

Advocaat Oscar Koulen heeft woensdag op de strafzitting informatie van tenminste 10 gedetineerden gepresenteerd, die gedurende hun detentie gesnapt zijn met drugs in het cellenhuis van Duisburglaan. Vanwege geheimhoudingsplicht kon de raadsman het gerecht niet vertellen van waar hij die informatie heeft gehad. Hij is zelfs van één van de gevallen op de hoogte dat die gedetineerde nimmer is berecht voor het feit. In verband met het onderzoek, waarin de gedetineerde Genapersad B. terecht staat wegens marihuanabezit, werd een penitentiaire ambtenaar gehoord. Hij verklaarde op de vragen van de raadsman dat hij niet met zekerheid over alle 10 gedetineerden kan zeggen of zij voor het bezit al dan niet zijn vervolgd. Hij kon van bepaalde van de gevallen wel heugen dat de gedetineerden na de ontdekking zijn overgedragen aan de politie van Flora. In een verklaring heeft de politie opgenomen dat wanneer er een ‘stikki’ wordt onderschept in de penitentiaire inrichting, deze zaken niet aan de politie worden gerapporteerd. De getuigende PA heeft deze verklaring ontzenuwd en gaf aan dat alle zaken betreffende drugsvondsten bij celcontrole aan de politie worden gerapporteerd. De verdachte Genapersad wordt verweten op 6 februari dit jaar 220.2 gram marihuana in zijn bezit te hebben gehad. De gedetineerde is veroordeeld tot een celstraf van 7 jaren wegens diefstal door middel van geweld. Hij zit reeds 5 jaren in het gevang. De verdachte verklaarde op de eerdere zitting dat hij het spul, dat verpakt was in een zwarte zak, bij de badkamer had gevonden. Hij keek in die zak en wist gelijk dat het om een verboden spul ging. Hij bewaarde de zak met inhoud in de zak van zijn korte broek die hij op dat moment aan had. Toen hij uit de badkamer liep met de zak werd hij door de penitentiaire ambtenaren staande gehouden. Hij werd gefouilleerd en het spul werd op hem gevonden. Behalve de marihuana is ook een telefoon op hem gevonden. De verdachte geeft toe dat de telefoon aan hem toebehoorde, maar de drugs niet.
De openbare aanklager, Roline Gravenbeek, zal ten aanzien van de 10 gedetineerden nagaan of deze al dan niet zijn vervolgd. Op de strafzitting van 25 juli komt het Openbaar Ministerie met die informatie en eventueel haar strafvoorstel. Genapersad blijft aangehouden. Indien hij in het cellenhuis niet betrapt zou worden, zou hij op 2 augustus in vrijheid worden gesteld. Koulen merkte daarover op dat de praktijk leert dat wanneer een gedetineerde tijdens zijn detentie enig strafbaar feit pleegt hij niet meer in aanmerking kan komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Op 25 juli hoort de verdachte de strafeis.

Saskia Bandhan