Zaterdag 21 juli 2018

Raadsman Hedley Derby van Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond, heeft de kantonrechter meer ruimte gevraagd om te dupliceren. De eisers, commissaris Guno Roosenhoff en commissaris Robby Ramjiawan, hebben elk afgelopen donderdag afzonderlijk hun repliek ingediend. De advocaat van Hellings had in zijn antwoord aangegeven dat Hellings nimmer de twee commissarissen heeft beschuldigd van het vervalsen van zijn psychologisch rapport. Hij stelt dat de mediahuizen zijn woorden verkeerd hebben geïnterpreteerd. Politiecommissarissen Robby Ramjiawan en Guno Roosenhoff hebben elk afzonderlijk een kort geding aangespannen tegen Hellings. Dit, vanwege het feit dat Hellings in juni 2017 in een radioprogramma had aangekondigd dat de twee bovengenoemde commissarissen documenten valselijk zouden hebben opgemaakt om te doen voorkomen alsof Hellings de psychologische test niet heeft gehaald voor de inspecteursopleiding. Volgens Roosenhoff heeft Hellings de test inderdaad niet gehaald. Beide politiecommissarissen zijn de mening toegedaan dat hun goede naam en eer door het slijk zijn gehaald door Hellings. De zaak is verdaagd naar 17 augustus in de staat van dupliek.

Saskia Bandhan