Woensdag 22 mei 2019

Vanuit Suriname hebben personen van SBB, Celos, Nimos, Vids en Kampos in de periode september tot en met begin november 2018 deelgenomen aan de training ”International Course on Conservation of Biodiversity through Ecologically Responsible Forest Management in the Productive Forest of the Amazon” in Brazilië, Peru en Guyana. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is de focal point voor de uitvoering van het project in Suriname en is verantwoordelijk voor de coördinatie van deelname van de Surinaamse delegatie aan de training. Deze training is onderdeel van het regionaal project van de Amazon Cooperation Treaty Organization (Acto), waarbij de capaciteitsversterking van lidstaten in ecologisch verantwoord bosbeheer en behoud van biodiversiteit in beheerde bossen van de Amazone centraal staat.
Het doel van deze theoretische en praktische training is om de kennis van de deelnemers te vergroten ten aanzien van de duurzame benutting en bescherming van biodiversiteit in o.a. de voor duurzame productie bestemde bossen in de Amazone. Daarnaast krijgen de deelnemers meer inzicht in hoe internationale biodiversiteit gerelateerde verdragen, regionale en nationale richtlijnen, duurzame criteria en indicatoren toegepast kunnen worden in de praktijk. Verder was de training zeer belangrijk voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers afkomstig uit de verschillende acht Amazone landen met hun specifieke omstandigheden en om de Zuid – Zuid samenwerking te versterken. De deelnemers zullen de opgedane kennis delen met hun organisatie en dit meenemen in hun werk voor duurzaam bosbeheer in Suriname.
Zo weet Monique Sewnath van het Nimos te vertellen dat deze training nieuwe inzichten verschaft om concessionarissen te stimulieren om op een duurzamere wijze aan houtkap te doen. Als voorbeeld noemt Sewnath de Reduced Impact Logging (RIL), een techniek waarbij het bos volgens richtlijnen, duurzaam wordt gekapt. Er zijn overeenkomsten in de manier waarop de Acto-landen omgaan met hun bossen en op de wijze waarop inventarisatie en boskap plaatsvinden. Tijdens de training werd ook gewezen op het belang om te letten op de afstanden tussen de waardevolle bomen . “Bij een afstand van 8 meter wordt er een analyse gemaakt, waarna slechts één van deze waardevolle bomen wordt gekapt”, zegt Sewnath. De Field Officer van het Nimos zegt dat de deelnemers via een posterpresentatie verschillende inzichten werden bijgebracht, zoals een Podosiri (Açaibessen) plantage in Bolivia. Zowel de bessen als de boomstammen worden gebruikt, delen van de boomstammen zijn eetbaar en worden ingeblikt voor consumptie.

Joey Zalman is field manager bij het directoraat Onderzoek en Ontwikkeling van de SBB. Deze afdeling houdt zich bezig met onderzoek en hoe op efficiënte wijze voor een duurzaam beheer van onze bossen kan worden gezorgd. Zalman geeft aan dat de training interessant was, omdat de deelnemers van de andere Acto-landen praktijk cases hebben voorgelegd, waardoor men van elkaars expertise en ervaring kon leren. Ook is er gekeken naar wat de verschillende landen voor elkaar kunnen betekenen en of een eventuele uitwisseling mogelijk is.
Ryan Hardjoprijogo, manager Bosbeheer bij de SBB, is onder de indruk dat men in het kader van duurzaam bosbeheer ook maximaal gebruik maakt van bosbijproducten. Ook Hardjoprijogo refereert naar de productie van Açaibessen uit Bolivia. “Men gebruikt niet alleen de bessen, maar ook de zaden, voor het maken van sieraden. Suriname kan hier zeker wat van leren.”
Monique Sewnath vult nog aan dat een ander aspect dat op de training naar voren kwam de inventarisatie van het consessiegebied betrof. Hierbij is niet alleen het in kaart brengen van de verschillende boomsoorten essentieel, maar speelt ook wat je ‘hoort’ en ‘ziet’ een cruciale rol in het streven naar het behouden van de biodiversiteit.

RB