Vrijdag 26 april 2019

“Regering kan hiermee miljoenen SRD’s besparen aan subsidie”

Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, pleit al geruime tijd voor de introductie van de parkeerwet in het centrum, waaraan er tot op heden geen aandacht is besteed door de autoriteiten. Gezien de alsmaar verslechterde economische omstandigheden met een instabiele benzineprijs, devaluatie en inflatie, is Sahadew-Lall van oordeel dat de parkeerwet van grote betekenis kan zijn, niet alleen voor de dienstverleners van het particulier vervoer, maar ook voor de autoriteiten en de samenleving. In gesprek met Dagblad Suriname licht hij dit toe. “De regering kan de brandstofcompensatie afschaffen en zichzelf miljoenen SRD’s besparen door een parkeerwet in Paramaribo te introduceren. Door het autoverkeer tussen 06:00 uur en 18:00 uur te verbieden, zal men gemotiveerd zijn om het particulier vervoer te gebruiken in plaats van met de auto aan het werk te gaan. Zo krijgen we meer klanten en voorkom je bovendien files.”

Een tariefaanpassing en brandstofcompensatie zijn zaken die bij de implementatie van de parkeerwet niet meer vereist zullen zijn. Volgens Sahadew-Lall wordt zo een wet reeds toegepast in Europa om het autoverkeer te beperken. “Mocht men toch gebruik willen maken van het eigen vervoer, dienen er kosten betaald te worden van bijvoorbeeld SRD 20; lage tarieven zullen niet effectief werken.” De huidige situatie is dermate alarmerend dat de bustarieven niet meer toereikend zijn om de bussen te onderhouden. “Met het huidig tarief worden de kosten niet meer gedekt. Als we geen verhoging kunnen krijgen, waarom kan men dan geen grotere aanloop van passagiers voor ons creëren door middel van de parkeerwet in het leven te roepen? Zelfs een bediende bij de overheid komt met de auto aan het werk.”

Naar zeggen van Sahadew-Lall werd er indertijd aan de bushouders van het particulier vervoer geen brandstofcompensatie toegekend. Sedert 2011 is dit geïntroduceerd. “10 tot 15 jaren geleden kenden wij geen subsidie waarmee de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) corruptieve handelingen verricht. Vroeger had je een heel groot aanbod van passagiers. Er was een stabiele benzineprijs/ wisselkoers. Dus het oude tarief van SRD 1.25 was juist rendabel”, aldus Sahadew-Lall.

KSR