Vrijdag 22 maart 2019

Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, typeert de mogelijke reshuffling van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) als een zeer nobele daad. Hierover wordt er op social media al enkele dagen hevig gespeculeerd. Echter hebben de autoriteiten de mogelijke vervanging van Miranda niet bevestigd. Wel geven ze aan dat de reshuffeling van enkele ministers binnenkort een feit zal zijn. In gesprek met Dagblad Suriname vertelt Sahadew-Lall dat een nieuwe minister op OWT&C een grote opluchting zou zijn. Als leider van het Actiecomité heeft Sahadew-Lall namelijk meerdere malen getracht om Miranda te informeren over de vele wantoestanden binnen het particulier vervoer. Echter heeft dit nimmer geleid tot verbetering van deze sector. Sterker nog, Miranda heeft het Actiecomité voortdurend de rug toegekeerd. Deze stiefmoederlijke behandeling siert een minister niet, stelt Sahadew-Lall. “In feite zou Miranda al lang vervangen moeten worden; zijn hele handel en wandel straalde geen waardigheid uit. Als bushouders hebben we dit ook den lijve ondervonden doordat hij nooit een luisterend oor voor ons had.” Voor Miranda is de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) het enige instituut om issues regarderende het particulier vervoer te bespreken. Het Actiecomité spreekt derhalve de wens uit dat de autoriteiten zullen inzien dat PLO niet in staat is om de belangen van de bushouders te behartigen. Hun draagvlak spreekt al boekdelen, voegt Sahadew-Lall toe. “Om de bussector tot ontwikkeling te brengen, heb je kennis, kunde, capaciteit, vertrouwen en een breed draagvlak nodig. Als Actiecomité hebben wij dat wel.” Tot slot verwacht het Actiecomité dat een integere minister, die onder andere openstaat voor de issues van de particuliere bushouders, het roer zal omgooien op het ministerie.

KSR