Woensdag 23 januari 2019

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft op woensdag via een lokaal nieuwsblad laten doorschemeren dat er malversaties plaatsvinden bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie. Dit werd ontdekt nadat tal van vergunningen van particuliere bushouders op het ministerie was blijven liggen. Bij de afgifte dienen de vergunninghouders namelijk aan te tonen dat ze aan alle voorwaarden voldoen. Het ministerie constateert na een onderzoek dat de brandstofcompensatie ook aan hen wordt uitbetaald, die niet in het bezit zijn van een geldige vergunning. Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, is totaal niet verrast met deze constatering. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert hij dat hij meerdere malen heeft getracht om de duistere praktijken van de PLO aan de kaak te stellen. Echter had niemand een luisterend oor, merkt Sahadew-Lall op.

Bushouders sjoemelen niet met brandstofcompensatie
Het Actiecomité beklemtoont dat de uitbetaling van de brandstofcompensatie uitsluitend kan geschieden door tussenkomst van de voorzitter van PLO, John Mahadewsing. Echter gaan alle verwijten van het ministerie naar de particuliere bushouders. “Vanaf het ontstaan van ons Actiecomité hebben wij elke keer gepropageerd dat PLO transparant moet functioneren. Nu heeft het directoraat Transport zelf ingezien dat er frauduleuze handelingen gaande zijn met betrekking tot de uitbetaling van de brandstofcompensatie. Maar het zijn niet de bushouders die onterecht met het geld ervandoor zijn gegaan; het is het bestuur van de PLO die de cheques uitschrijft.” Alle overmakingen ten behoeve van de particuliere bushouders worden op de rekening van de PLO gestort. Van daaruit worden de bushouders per cheque, met accordering van Mahadewsing en de coördinator Robby Boedhoe, uitbetaald.

Sancties treffen tegen PLO-bestuur
Sahadew-Lall meent dat het bestuur van PLO achter slot en grendel geplaatst moet worden. Elke misdaad dient namelijk bestraft te worden, ongeacht wie zich daaraan schuldig maakt. Om verdere corruptieschandalen te voorkomen, heeft het Actiecomité vaker gesteld om de brandstofcompensatie rechtstreeks op de rekening van de bushouders over te maken in plaats van het PLO-bestuur ermee te belasten. “Het is dankzij de PLO dat onze sector niet tot bloei kan komen.” Het wegwerken van de chaos op de particuliere trajecten en een aanpassing van het bustarief zijn slechts enkele zaken waarnaar elke belangenbehartigende organisatie moet streven. “Maar PLO houdt zich alleen bezig met het verrijken van zichzelf. Ze zijn niet eens in staat om alle 1300 bushouders achter zich te krijgen. Het probleem ligt dus niet bij het ministerie maar bij PLO”, vertelt Sahadew-Lall tot slot.

KSR